Definicja Wadium. Co oznacza warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia.
wadium co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wadium

Co oznacza WADIUM: Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp
Definicja Waloryzacja Rent I Emerytur:
Co to jest Podwyższanie w celu zachowania przynajmniej ich realnej wartości wskutek wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wadium.
Definicja Wartość Rzeczywista:
Co to jest Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia wadium.
Definicja Współczynnik Zatrudnienia:
Co to jest Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie wadium.
Definicja Wskažnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (Cpi):
Co to jest Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym wadium.

Czym jest wadium znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: