Definicja Wadium. Co oznacza warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia.
wadium co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wadium

Co oznacza WADIUM: Stawka zabezpieczająca spełnienie warunków umowy, której wpłacenie często jest warunkiem przystąpienia do przetargu, licytacji itp
Definicja Waluta Rezerwowa:
Co to jest dany państwo przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego albo wadium.
Definicja Współczynik Giniego:
Co to jest nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę wadium.
Definicja Wskažnik Cen Artykułów Konsumpcyjnych (Cpi):
Co to jest Miara inflacji; porównuje bieżące ceny powszechnie kupowanych towarów i usług z ich w momencie bazowym wadium.
Definicja Wartość Odtworzeniowa:
Co to jest Bieżący wydatek zakupu albo wytworzenia elementów tego samego rodzaju i zbliżonej jakości wadium.

Czym jest wadium znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: