Definicja Windykacja. Co oznacza w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie.
windykacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Windykacja

Co oznacza WINDYKACJA: Dochodzenie własności na drodze sądowej w oparciu o regulaminy prawa; w praktyce gospodarczej - wszelakie działania (w granicach prawa) prowadzące do ściągnięcia należności
Definicja Wynik Finansowy:
Co to jest Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej windykacja.
Definicja Współczynnik Zatrudnienia:
Co to jest Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie windykacja.
Definicja Wzrost Gospodarczy:
Co to jest Brutto (PKB) w przeliczeniu na głowę mieszkańca państwie stanowi bardzo ważną / najlepszą ze znanych miarę poziomu rozwoju gospodarczego, a długookresowy przyrost PKB w wielu sytuacjach stanowi windykacja.
Definicja Wierzytelność:
Co to jest Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika świadczenia (w pieniądzu albo w naturze windykacja.

Czym jest windykacja znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: