Definicja Giniego Współczynnik. Co oznacza dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany.
współczynnik giniego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Giniego Współczynnik

Co oznacza WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności. Idea rozliczenia współczynnika Giniego jest dość prosta i może abyć łatwo przedstawiona na rysunku. Na wykresie odkładamy krzywą, obrazującą rozkład dochodów (udział w łącznych dochodach skumulowanych grup gospodarstw domowych, liczonych od najuboższego do najbogatszego). Krzywa ta, wyróżniona czerwoną linią, rozpoczyna się w punkcie A w środku wykresu (0% gospodarstw domowych ma 0% dochodu) i dochodzi do punktu B przecięcia linii kreskowanych (100% gospodarstw domowych ma 100% dochodu). Im bardziej równomierny rozkład dochodów w gospodarce, tym krzywa ta abyłby bliższa prostej łączącej oba te punkty. Zakreskowane pole pokazuje więc, jak duża jest skala nierówności dochodowych
Definicja Wydatki Sektora Publicznego:
Co to jest finansów publicznych stanowią wszelakie opłaty, których dokonują podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji dokonywanych wewnątrz tego sektora (opłaty jednego podmiotu współczynnik giniego.
Definicja Wynik Finansowy:
Co to jest Różnica między przychodami i kosztami jednostki gospodarczej współczynnik giniego.
Definicja Wspólna Polityka Rolna:
Co to jest rolna (WPR) UE (UE) stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć stabilizacji rynków rolnych, zwiększeniu współczynnik giniego.
Definicja Wolny Rynek:
Co to jest Rynek, który funkcjonuje w uwarunkowaniach wolnej konkurencji współczynnik giniego.

Czym jest współczynnik giniego znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: