Definicja Pracy Wydajność. Co oznacza produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego.
wydajnoŚć pracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pracy Wydajność

Co oznacza WYDAJNOŚĆ PRACY: Wydajność pracy to produkcja produkowana w określonym czasie poprzez jednego pracującego. Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar określających poziom rozwoju gospodarczego i konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydajność pracy może abyć mierzona na wielu poziomach: • Indywidualna wydajność pracy to wydajność danego pracownika, a więc wytworzona poprzez niego wartość dodana. Wymienia się ona wspólnie z kwalifikacjami i doświadczeniem pracownika, decydując o jego dochodach (płacy). • Przeciętna wydajność pracy (w przedsiębiorstwie, gałęzi gospodarki) mierzona jest jako średnia uzyskana poprzez wszystkich pracowników. Im wyższa jest średnia wydajność pracy, tym bardziej konkurencyjne jest przedsiębiorstwo (gałąź gospodarki). By uzyskać pełny obraz konkurencyjności należy jednak porównać wydajność pracy z kosztami płacowymi, wyliczając jednostkowy wydatek pracy. Wysoki jednostkowy wydatek pracy znaczy, że wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji jest znaczący, a więc że wydajność pracy nie rekompensuje wysokich wydatków płacowych. • Społeczna wydajność pracy zdefiniowana jest jako PKB produkowany poprzez jednego pracującego w gospodarce narodowej. Średnia ta mówi o tym, jaki jest poziom rozwoju gospodarki. Poziom wydajności pracy zależy od wielu czynników: jakości maszyn i urządzeń, którymi dysponuje pracownik, organizacji pracy, poziomu kwalifikacji, motywacji do pracy. W razie indywidualnej wydajności pracy wielkie znaczenie mają takie impulsy jak cechy osobowe pracownika (pracowitość, sumienność, umiejętność organizacji własnej pracy). W razie miar zagregowanych (na przykład społecznej wydajności pracy) głównego znaczenia nabierają wiadomości na temat istniejącego w gospodarce kapitału produkcyjnego i ludzkiego, czy obowiązującego mechanizmu gospodarczego. Często ważniejsze od samego poziomu wydajności pracy są jej zmiany. Tempo zmian wydajności pracy jest jedną z najważniejszych zmiennych określających sytuacje gospodarczą (przedsiębiorstwa, gałęzi gospodarki, państwie). Przyrost wydajności pracy uważany jest za niezbędny warunek wzrostu gospodarczego. Przyrost wydajności pracy następuje wówczas, gdy przeciętny pracownik wytwarza większą produkcję. Znaczy to, że przyrost produkcji wpływa dodatnio na wydajność pracy, z kolei przyrost zatrudnienia wpływa na nią ujemnie. W latach, kiedy zatrudnienie spada (żebyło na przykład w niemieckim przemyśle w roku 1975), spadek ten podnosi tempo wzrostu wydajności pracy
Definicja Waluta Rezerwowa:
Co to jest dany państwo przechowuje własne rezerwy walutowe, będące międzynarodowymi środkami płatniczymi utrzymywanymi w banku centralnym w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego albo wydajność pracy.
Definicja Współczynnik Giniego:
Co to jest nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę wydajność pracy.
Definicja Współczynik Giniego:
Co to jest nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę wydajność pracy.
Definicja Wto - World Trade Organization:
Co to jest Światowa Organizacja Handlu - międzynarodowa organizacja promująca wolny handel; utworzona w 1994 roku, następczyni GATT; Polska należy do państw założycielskich WTO wydajność pracy.

Czym jest wydajnoŚć pracy znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: