Definicja Naturalne Zasoby. Co oznacza Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług.
zasoby naturalne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Naturalne Zasoby

Co oznacza ZASOBY NATURALNE: Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług
Definicja Zobowiązania Długoterminowe:
Co to jest Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy zasoby naturalne.
Definicja Zabezpieczenie Kredytu:
Co to jest Formy ograniczania ryzyka związanego z ewentualnością niespłacenia kredytu poprzez klienta, takie jak na przykład cesja, zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja zasoby naturalne.
Definicja Zobowiązanie Pieniężne:
Co to jest Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela zasoby naturalne.
Definicja Zasoby:
Co to jest Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług zasoby naturalne.

Czym jest zasoby naturalne znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: