Definicja Zasoby. Co oznacza przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako.
zasoby co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zasoby

Co oznacza ZASOBY: Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług
Definicja Zmiany Strukturalne:
Co to jest oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury zastosowania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym określeniem zmianę udziału poszczególnych gałęzi zasoby.
Definicja Zysk Brutto:
Co to jest gospodarczej spółki po uwzględnieniu strat i zysków wyjątkowych, a więc rezultacie finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności zasoby.
Definicja Zysk Operacyjny:
Co to jest przychodami, a więc wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a więc tym, co musiała wydać, lecz wyłącznie w sferze jej działalności podstawowej. Zysk operacyjny nie uwzględnia salda zasoby.
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zasoby.

Czym jest zasoby znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: