Definicja Produkcyjna Zdolność. Co oznacza osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu.
zdolność produkcyjna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Produkcyjna Zdolność

Co oznacza ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA: Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zdolność produkcyjna.
Definicja Zysk Brutto:
Co to jest gospodarczej spółki po uwzględnieniu strat i zysków wyjątkowych, a więc rezultacie finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności zdolność produkcyjna.
Definicja Zobowiązanie:
Co to jest Relacja prawny, gdzie jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić zdolność produkcyjna.
Definicja Zastaw:
Co to jest Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki zdolność produkcyjna.

Czym jest zdolność produkcyjna znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: