Definicja Zapasów Zmiany. Co oznacza zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców.
zmiany zapasów co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zapasów Zmiany

Co oznacza ZMIANY ZAPASÓW: Zmiana zapasów znaczy zużycie dóbr na zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jak rezerw państwowych (na przykład rezerw zbóż albo paliw, służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw). W skład zmiany zapasów może wchodzić zarówno zaplanowany przyrost rezerw, jak też produkty, których przedsiębiorstwom nie udało się sprzedać. Zmiana zapasów jest kategorią Mechanizmu Rachunków Narodowych. Stanowi ona część popytu krajowego, a więc tej części produkcji, która jest zużywana w państwie. Zmiana zapasów jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji pomiędzy różne typy popytu, a więc jej ostateczne zużycie. Wspólnie z nakładami inwestycyjnymi brutto zmiana zapasów wchodzi w skład akumulacji brutto. Wzrost zapasów ma znaczący wpływ na tempo wzrostu PKB. Przykładowo, w roku 2004 PKB wzrósł o 5.3%, w jednej trzeciej dzięki wzrostowi zapasów
Definicja Zobowiązanie Pieniężne:
Co to jest Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela zmiany zapasów.
Definicja Zobowiązanie Warunkowe:
Co to jest Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń zmiany zapasów.
Definicja Zasoby:
Co to jest Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług zmiany zapasów.
Definicja Zobowiązania Długoterminowe:
Co to jest Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy zmiany zapasów.

Czym jest zmiany zapasów znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: