Definicja Zobowiązanie. Co oznacza wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego.
zobowiązanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE: Relacja prawny, gdzie jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić
Definicja Zdolność Produkcyjna:
Co to jest Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna zobowiązanie co to jest.
Definicja Zysk Krańcowy:
Co to jest Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki produktu zobowiązanie definicja.
Definicja Zwrot Podatku:
Co to jest Zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zobowiązanie co znaczy.
Definicja Zasoby:
Co to jest Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług zobowiązanie słownik.

Czym jest zobowiązanie znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: