Definicja Zobowiązanie. Co oznacza wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego.
zobowiązanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE: Relacja prawny, gdzie jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić
Definicja Zysk Netto:
Co to jest Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy zobowiązanie.
Definicja Zasoby:
Co to jest Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług zobowiązanie.
Definicja Zrównoważony Budżet:
Co to jest Budżet, gdzie opłaty są równe dochodom zobowiązanie.
Definicja Zrównoważony Rozwój I Ekologia:
Co to jest gospodarczy i poziom rozwoju gospodarczego mierzy się w ekonomii używając wskaźnika PKB – a więc wartości finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu zobowiązanie.

Czym jest zobowiązanie znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: