Definicja zrównoważony rozwój i ekologia. Co oznacza gospodarczego mierzy się w ekonomii używając.
zrównoważony rozwój i co to jest

Czy przydatne?

Definicja zrównoważony rozwój i ekologia

Co oznacza ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I EKOLOGIA: Przyrost gospodarczy i poziom rozwoju gospodarczego mierzy się w ekonomii używając wskaźnika PKB – a więc wartości finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle roku). Wskaźnik ten nie mówi jednak, w jaki sposób wyprodukowano ową wartość dodaną, a w szczególności w ogóle nie informuje o tym, na ile wytworzenie PKB pogorszyło stan środowiska naturalnego. Dlatego właśnie zaczęto forsować koncepcję szerszą od samego wzrostu i rozwoju gospodarczego – postęp zrównoważony, a więc taki, któremu nie towarzyszy stała, nieodwracalna degradacja stanu środowiska naturalnego i nadmierna eksploatacja ograniczonych zasobów surowcowych, które są w dyspozycji ludzkości. Koncepcje zrównoważonego rozwoju zaczęły abyć popularne od końca lat 60-tych, kiedy po raz pierwszy postawiono ostro sprawę ograniczonego zasobu surowców naturalnych dostępnych na Ziemi (tezę o istnieniu „granic wzrostu” postawiono w tak zwany Raportach Klubu Rzymskiego). Jednocześnie zaczęto zwracać uwagę na ogromną skalę zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które towarzyszyło przemysłowemu postępowi Ameryki Północnej i Europy, a w latach 70-tych zaczęło abyć coraz bardziej widoczne również w państwach uboższych (państwach rozwijających się). Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju doprowadziła do poważnych zmian polityki gospodarczej prowadzonej poprzez państwa rozwinięte. Ochrona stanu środowiska naturalnego, zaostrzenie norm ekologicznych i kar za ich łamanie, obowiązkowe włączenie mierników ekologicznych do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, ograniczenie zużycia zasobów nieodtwarzalnych i nakaz wyboru takich technologii produkcji, które minimalizują szkodliwy wpływ na środowisko naturalne (są to zwykle technologie droższe od tych, przy których postęp odbywa się kosztem pogorszenia stanu środowiska) – stały się typowymi narzędziami, za pomocą których w państwach rozwiniętych wykonywana jest polityka zrównoważonego rozwoju
Definicja Zobowiązania Długoterminowe:
Co to jest Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy zrównoważony rozwój i ekologia co to jest.
Definicja Zastaw:
Co to jest Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki zrównoważony rozwój i ekologia definicja.
Definicja Zdolność Produkcyjna:
Co to jest Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna zrównoważony rozwój i ekologia co znaczy.
Definicja Zabezpieczenie Kredytu:
Co to jest Formy ograniczania ryzyka związanego z ewentualnością niespłacenia kredytu poprzez klienta, takie jak na przykład cesja, zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja zrównoważony rozwój i ekologia słownik.

Czym jest zrównoważony rozwój i ekologia znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: