Słownik Empatia. Leczenie zjawiska: 1. poznawcza świadomość i rozumienie emocji i uczuć innej osoby.
empatia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Empatia

Co to znaczy EMPATIA: Termin, który może oznaczać nastepujące zjawiska: 1. poznawcza świadomość i rozumienie emocji i uczuć innej osoby. W tym sensie zasadniczym znaczeniem terminu jest intelektualne albo pojęciowe uchwycenie, zrozumienie afektu kogoś innego;
2. zastępcza reakcja afektywna na doświadczenia emocjonalne innej osoby, polegająca na odzwierciedlaniu albo naśladowaniu tej emocji. W tym znaczeniu oczywistą implikacją jest fakt, iż doświadczenie empatyczne jest dzieleniem z kimś jego emocji;
3. przyjmowanie, w czyimś pojęciu, roli innej osoby. To znaczenie pochodzi od 1., lecz jest różna nieco tym, iż dodatkowo występuje tu myśl, że empatia obejmuje także przyjęcie perspektywy innej osoby. Znaczenie tj. powszechne w poezji dotyczącej rozwoju moralnego — niektórzy teoretycy dowodzą, że empatia w relacji do innych jest koniecznym warunkiem rozwoju moralności;
4. w teorii osobowości H.S. Sullivana: niezwerbalizowany, niejawny mechanizm komunikacji, gdzie postawy, uczucia i osądy są przekazywane od osoby do osoby bez publicznej jej artykulacji. Wykorzystanie poprzez Sullivana tego terminu jest dość szerokie i obejmuje także te bardziej ograniczone konotacje zawarte w powyższych znaczeniach.
Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 192-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Enkefaliny:
Co to jest patrz: opioidy endogenne empatia.
Definicja Emocje:
Co to jest emocjonalne to wszelakie (zarówno świadome jak i nieświadome) mechanizmy wartościowania każdej stymulacji.Odczuwaniu emocji towarzyszą zazwyczaj zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne empatia.
Definicja Ego:
Co to jest do psychologii poprzez S. Freuda dla oznaczenia „warstwy” psychiki pośredniczącej pomiędzy popędowym Id i normatywną nadbudową — Superego. Ego jest organizacją mechanizmów poznawczych na poziomie empatia.
Definicja Esperal:
Co to jest patrz: disulfiram empatia.

Leczenie Empatia znaczenie w Definicje leczenie E .

  • Dodano:
  • Autor: