Słownik Rodzinnego Życia Fazy. Leczenie faz: * etap prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem.
fazy życia rodzinnego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rodzinnego Życia Fazy

Co to znaczy FAZY ŻYCIA RODZINNEGO: W życiu rodziny można wyróżnić kilka faz: * etap prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem rozrodczym kobiety i tendencją do koncentracji w okresie funkcji prokreacyjnej rodziny
* etap wczesnego rodzicielstwa: (inicjalne i średnie dzieciństwo dzieci) angażuje oboje rodziców: to jest moment uczenia się ról rodzicielskich, etap wysiłków na rzecz stabilizacji życia rodzinnego
* etap względnej stabilizacji rodziny: przypada na wiek późnego dzieciństwa i dorastania dzieci. Możliwa jest wówczas aktywność zawodowa rodziców, współdziałanie z wieloma kręgami społecznymi
* etap postparentalna/pustego gniazda: obejmuje lata życia małżeństwa po usamodzielnieniu się dzieci i ich odejściu z domu rodzinnego. W tym okresie wagi nabiera robota zawodowa.patrz także: rodzina
Kielar — Turska M. (2000) Postęp człowieku w pełnym cyklu życia. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.I, Gdańsk GWP
Definicja Fobia Społeczna:
Co to jest odznaczające się uporczywym lękiem przed ustalonymi sytuacjami społecznymi, gdzie jednostka czuje się poddawana dokładnej obserwacji ze strony innych osób i obawia się, iż może postąpi w sposób fazy życia rodzinnego.
Definicja Fazy Rozwoju Alkoholizmu:
Co to jest rozwoju dolegliwości alkoholowej, który przedstawił E.M. Jellinek opierając się na analizy historii chorób powyżej 2000 alkoholików. Model przedstawia typowy postęp uzależnienia — nie w każdym fazy życia rodzinnego.
Definicja Fobia:
Co to jest wywodzący się z greckiego, oznaczający obawę, strach albo przerażenie; odpowiednio z tą etymologią poszczególne fobie mają dodane różne greckie określniki tego rdzenia, na przykład pyrofobia = fobia fazy życia rodzinnego.
Definicja FAS:
Co to jest Fetal Alcohol Syndrome. patrz: alkoholowy zespół płodowy fazy życia rodzinnego.

Leczenie Rodzinnego Życia Fazy znaczenie w Definicje leczenie F .

  • Dodano:
  • Autor: