Słownik Rodzinnego Życia Fazy. Leczenie faz: * etap prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem.
fazy życia rodzinnego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rodzinnego Życia Fazy

Co to znaczy FAZY ŻYCIA RODZINNEGO: W życiu rodziny można wyróżnić kilka faz: * etap prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem rozrodczym kobiety i tendencją do koncentracji w okresie funkcji prokreacyjnej rodziny
* etap wczesnego rodzicielstwa: (inicjalne i średnie dzieciństwo dzieci) angażuje oboje rodziców: to jest moment uczenia się ról rodzicielskich, etap wysiłków na rzecz stabilizacji życia rodzinnego
* etap względnej stabilizacji rodziny: przypada na wiek późnego dzieciństwa i dorastania dzieci. Możliwa jest wówczas aktywność zawodowa rodziców, współdziałanie z wieloma kręgami społecznymi
* etap postparentalna/pustego gniazda: obejmuje lata życia małżeństwa po usamodzielnieniu się dzieci i ich odejściu z domu rodzinnego. W tym okresie wagi nabiera robota zawodowa.patrz także: rodzina
Kielar — Turska M. (2000) Postęp człowieku w pełnym cyklu życia. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.I, Gdańsk GWP

Leczenie Rodzinnego Życia Fazy znaczenie w Definicje leczenie F .