Słownik Genogram. Leczenie rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".
genogram co to jest

Czy przydatne?

Definicja Genogram

Co to znaczy GENOGRAM: Metoda użytkowana w systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".Genogram jest schematem, na który nanoszone są wiadomości o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych stosunkach emocjonalnych, przynajmniej w dziedzinie trzech pokoleń. Struktura rodziny i stosunki emocjonalne zachodzące między poszczególnymi członkami rodziny prezentowane są dzięki symboli graficznych.Na genogram nanosi się także fundamentalne wiadomości natury demograficznej (wiek, zawód, wykształcenie i tym podobne), dotyczące funkcjonowania poszczególnych członków rodziny (problemy emocjonalne, szkolne, zawodowe i tym podobne) i krytyczne wydarzenia w rodzinie (separacja, rozwód, zgon, przeprowadzki i tym podobne)
patrz także: systemowa leczenie rodzin, homeostaza rodzinna, identyfikowany pacjent, pytania cyrkularne
B. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Definicja Gestalt:
Co to jest psychologii stworzył Fritz Perls. To jest humanistyczna szkoła psychoterapii, u której źródła znajduje się sporo podejść i filozoficznych koncepcji, w tym między innymi: klasyczna psychoanaliza genogram co znaczy.
Definicja Głód Narkotykowy (Craving):
Co to jest Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy mocne przekonanie o realności doznań. Są traktowane genogram krzyżówka.
Definicja Grupy DDA:
Co to jest Dorosłych Dzieci Alkoholików, organizowane przeważnie wg zasad Dwunastu Kroków, pod patronatem Al-Anon. patrz także: DDA, Al-Ateen, dziecko alkoholika (COA)słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997 genogram co to jest.
Definicja Głód (Alkoholowy, Narkotykowy):
Co to jest marzenie substancji psychoaktywnej albo intoksykacyjnych efektów jej działania. Międzynarodowa Regulacja Chorób (International Classification of Diseases - ICD-10) uwzględnia głód alkoholu jako genogram słownik.

Leczenie Genogram znaczenie w Definicje leczenie G .

  • Dodano:
  • Autor: