Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank.
budżet państwa bilans biegły co to jest

Co to jest w słowniku na B

 • Co to jest Skarbowy Bon Definicja ważny krócej niż rok) dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce.
 • Co to jest Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa.
 • Co to jest Bank Definicja Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw.
 • Co to jest Strukturalne Bezrobocie Definicja niedostosowaniem podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy.
 • Co to jest Centralny Bank Definicja instytucją państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku.
 • Co to jest Komercyjny Bank Definicja zalicza się do ekipy instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych.
 • Co to jest Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie Definicja zagraniczne polegające na budowie od podstaw jakiegoś przedsiębiorstwa (greenfield) albo przejęcie kontroli nad istniejącym.
 • Co to jest Koniunkturalne Bezrobocie Definicja pojawiające się w chwili załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także.
 • Co to jest Naturalne Bezrobocie Definicja Suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego.
 • Co to jest Państwowy Bank Definicja opierając się na ustawy Prawo bankowe poprzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Właścicielem banku państwowego jest Skarb Państwa.
 • Co to jest Monetarna Baza Definicja Odmiennie: baza pieniężna.
 • Co to jest Pieniężna Baza Definicja Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce.
 • Co to jest Bezrobocie Definicja sytuację, kiedy część osób poszukujących pracy nie może jej znaleźć. Pojawia się wówczas, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę.
 • Co to jest Handlowy Bilans Definicja jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu.
 • Co to jest bilans oszczędności i inwestycji Definicja i inwestycji jest zestawieniem dla danego roku, które pokazuje, wartość inwestycji dokonanych poprzez poszczególne sektory instytucjonalne.
 • Co to jest Państwa Budżet Definicja stanowi najważniejszą część dochodów i kosztów sektora finansów publicznych. To jest roczny plan dochodów i kosztów instytucji szczebla.
 • Co to jest Rozwój I Badania Definicja Działalność mająca na celu opracowywanie nowych wyrobów i mechanizmów produkcji (z angielskiego: R&D, w Polsce często używany skrót B+R.
 • Co to jest Korespondent Bank Definicja Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą.
 • Co to jest Płatniczy Bilans Definicja jest statystycznym zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce.
 • Co to jest Bankowego Sektora Bilans Definicja bankowego to zapis wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie.
 • Co to jest Komercyjny Bank Definicja głównie udzielaniem kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw.
 • Co to jest Spółdzielczy Bank Definicja opierając się na ustawy Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych.
 • Co to jest Frykcyjne Bezrobocie Definicja Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp.
 • Co to jest Technologiczne Bezrobocie Definicja strukturalnego; pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach.
 • Co to jest Rewident Biegły Definicja Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje.
 • Co to jest Bilans Definicja stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i.
 • Co to jest Państwa Budżet Definicja i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister.

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie Technologiczne, Bezrobocie Frykcyjne, Bank Spółdzielczy, Bank Komercyjny, Bilans Sektora Bankowego, Bilans co to znaczy.

Słownik Budżet Państwa, Bilans, Biegły Rewident, Bezrobocie co to jest.