Słownik Dda Grupy. Leczenie Alkoholików, organizowane przeważnie wg zasad Dwunastu Kroków, pod.
grupy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dda Grupy

Co to znaczy GRUPY DDA: Samopomocowe ekipy Dorosłych Dzieci Alkoholików, organizowane przeważnie wg zasad Dwunastu Kroków, pod patronatem Al-Anon.
patrz także: DDA, Al-Ateen, dziecko alkoholika (COA)słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Kinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol (s.160-161). Warszawa: PARPA
Definicja Genogram:
Co to jest systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".Genogram jest schematem, na który nanoszone są wiadomości o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych grupy dda co znaczy.
Definicja Głód (Alkoholowy, Narkotykowy):
Co to jest marzenie substancji psychoaktywnej albo intoksykacyjnych efektów jej działania. Międzynarodowa Regulacja Chorób (International Classification of Diseases - ICD-10) uwzględnia głód alkoholu jako grupy dda krzyżówka.
Definicja Głód Narkotykowy (Craving):
Co to jest Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy mocne przekonanie o realności doznań. Są traktowane grupy dda co to jest.
Definicja Gestalt:
Co to jest psychologii stworzył Fritz Perls. To jest humanistyczna szkoła psychoterapii, u której źródła znajduje się sporo podejść i filozoficznych koncepcji, w tym między innymi: klasyczna psychoanaliza grupy dda słownik.

Leczenie Dda Grupy znaczenie w Definicje leczenie G .

  • Dodano:
  • Autor: