Słownik Heroina. Leczenie opiatów. Heroina jest pochodną morfiny o działaniu przeciwbólowym i.
heroina co to jest

Czy przydatne?

Definicja Heroina

Co to znaczy HEROINA: Jeden z najpowszechniej stosowanych opiatów. Heroina jest pochodną morfiny o działaniu przeciwbólowym i pobudzającym. Przy długotrwałym używaniu wywołuje tolerancję i zmiany neuroadaptacyjne, których efektem jest nadpobudliwość układu nerwowego po odstawieniu. Zażywanie heroiny wywołuje zmiany nastroju (euforia, apatia, dysforia), ospałość, niewydolność oddechową, zahamowanie psychoruchowe, upośledzenie uwagi, pamięci, wnioskowania i oceny sytuacji.Heroina uważana jest za bardzo niebezpieczny narkotyk, bo tak, jak inne opiaty łatwo ją przedawkować. Ponadto jest, zaraz po nikotynie, najsilniej uzależniającą substancją psychoaktywną. Z racji na przyjmowanie dożylne, osoby zażywające heroinę są szczególnie narażone na zakażenie wirusem HIV albo wirusowym zapaleniem wątroby typu B albo C.
patrz także: opiaty, opioidy, leczenie podtrzymującaReber A. (2000). Leksykon psychologii (s.247). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Teesson M., Degenhardt L., Hall W. (2005), Uzależnienia (s.99). Gdańsk GWP
Definicja Hazard:
Co to jest wartościowego dla możliwej wygranej. Patologiczny hazard charakteryzuje się przewlekłą niemożnością opierania się grze hazardowej.Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s.). Warszawa: Wydawnictwo heroina co znaczy.
Definicja Halucynoza Alkoholowa:
Co to jest przejawiające się uporczywymi albo nawracającymi omamami, wzrokowymi albo słuchowymi, występującymi wskutek dłuższego nadużywania alkoholu.patrz także: zaburzenie psychotyczne wywołane alkoholemReber heroina krzyżówka.
Definicja Homeostaza Rodzinna:
Co to jest rodzinnaoznacza w systemowej terapii rodzin utrzymywanie stabilności rodziny w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych.Utrzymywaniu homeostazy mogą służyć reguły rodzinne, które przez heroina co to jest.
Definicja Halucynacje:
Co to jest Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy mocne przekonanie o realności doznań. Są traktowane heroina słownik.

Leczenie Heroina znaczenie w Definicje leczenie H .

  • Dodano:
  • Autor: