Słownik Pacjent Identyfikowany. Leczenie rodziny, wykazujący symptomy, prezentowane poprzez rodzinę.
pacjent identyfikowany co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pacjent Identyfikowany

Co to znaczy IDENTYFIKOWANY PACJENT: Identyfikowany pacjent to członek rodziny, wykazujący symptomy, prezentowane poprzez rodzinę jako problem.
[pogrubienie:systemowa leczenie rodzin, genogram, homeostaza rodzinna, pytania cyrkularneB. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Definicja Id:
Co to jest trzech zaznaczonych poprzez S. Freuda, struktura osobowości. To jest ogół nieświadomych, prymitywnych, biologicznych tendencji popędowych. Pierwotnie Freud utożsamiał Id z popędem seksualnym (popędem identyfikowany pacjent co znaczy.
Definicja Interwencja Kryzysowa:
Co to jest indywidualnej pomocy psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.Interwencja kryzysowa jest metodą oddziaływania krótkoterminowego identyfikowany pacjent krzyżówka.
Definicja Intoksykacja:
Co to jest ogólnym — zatrucie jakąś substancją. Zwłaszcza: stan taki wywołany nadmiernym spożyciem alkoholu, lecz również na przykład intoksykacja kofeiną, intoksykacja amfetaminą. Skutkuje zaburzenia na identyfikowany pacjent co to jest.
Definicja ICD-10:
Co to jest Statystyczna Regulacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases, ICD) — mechanizm klasyfikacji chorób, przygotowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia identyfikowany pacjent słownik.

Leczenie Pacjent Identyfikowany znaczenie w Definicje leczenie I .

  • Dodano:
  • Autor: