Słownik Imprinting. Leczenie rodzaj uczenia się ograniczonego z góry, które dzieje się.
imprinting co to jest

Czy przydatne?

Definicja Imprinting

Co to znaczy IMPRINTING: termin stosowany w etologii, opisujący rodzaj uczenia się ograniczonego z góry, które dzieje się błyskawicznie, w relatywnie krótkim okresie, jest nadzwyczajnie odporne na wygasanie albo zmianę i ma głęboki i trwały wpływ na późniejsze zachowanie socjalne w relacji do obiektów bodźcowych; klasycznym odpowiednikiem tu jest reakcja „piętna” u kaczek, polegająca na tym, iż świeżo wyklute kaczątko podąża za przedmiotem występującym poprzez moment krytyczny (zazwyczaj matką).Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Identyfikowany Pacjent:
Co to jest pacjent to członek rodziny, wykazujący symptomy, prezentowane poprzez rodzinę jako problem. [pogrubienie:systemowa leczenie rodzin, genogram, homeostaza rodzinna, pytania cyrkularneB. de Barbaro red imprinting.
Definicja Interwencja Kryzysowa:
Co to jest indywidualnej pomocy psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.Interwencja kryzysowa jest metodą oddziaływania krótkoterminowego imprinting.
Definicja Id:
Co to jest trzech zaznaczonych poprzez S. Freuda, struktura osobowości. To jest ogół nieświadomych, prymitywnych, biologicznych tendencji popędowych. Pierwotnie Freud utożsamiał Id z popędem seksualnym (popędem imprinting.
Definicja ICD-10:
Co to jest Statystyczna Regulacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases, ICD) — mechanizm klasyfikacji chorób, przygotowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia imprinting.

Leczenie Imprinting znaczenie w Definicje leczenie I .

  • Dodano:
  • Autor: