Słownik Kryzysowa Interwencja. Leczenie psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej.
interwencja kryzysowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kryzysowa Interwencja

Co to znaczy INTERWENCJA KRYZYSOWA: To jest forma indywidualnej pomocy psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.Interwencja kryzysowa jest metodą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie zjawisk, mogących mieć wpływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny i ekipy.Interwencja kryzysowa czerpie z rozmaitych form oddziaływania i pomocy. Stosunek wsparcia interwencyjnego ma charakter przejściowy i krótkotrwały a jej celem są między innymi: * wspieranie klienta, umożliwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi
* zapobieganie hospitalizacji
* skłonienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczneSęk H. red (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Leczenie Kryzysowa Interwencja znaczenie w Definicje leczenie I .