Słownik Kryzysowa Interwencja. Leczenie psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej.
interwencja kryzysowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kryzysowa Interwencja

Co to znaczy INTERWENCJA KRYZYSOWA: To jest forma indywidualnej pomocy psychologicznej zorientowana mniej albo bardziej bezpośrednio na szeroko rozumiany kryzys emocjonalny.Interwencja kryzysowa jest metodą oddziaływania krótkoterminowego, koncentrującą się na szerokim zakresie zjawisk, mogących mieć wpływ na równowagę emocjonalną jednostki, rodziny i ekipy.Interwencja kryzysowa czerpie z rozmaitych form oddziaływania i pomocy. Stosunek wsparcia interwencyjnego ma charakter przejściowy i krótkotrwały a jej celem są między innymi: * wspieranie klienta, umożliwienie mu powrotu do emocjonalnej równowagi
* zapobieganie hospitalizacji
* skłonienie klienta do innego spojrzenia na wydarzenia krytyczneSęk H. red (2005) Psychologia kliniczna. T. II, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Definicja Identyfikowany Pacjent:
Co to jest pacjent to członek rodziny, wykazujący symptomy, prezentowane poprzez rodzinę jako problem. [pogrubienie:systemowa leczenie rodzin, genogram, homeostaza rodzinna, pytania cyrkularneB. de Barbaro red interwencja kryzysowa.
Definicja Id:
Co to jest trzech zaznaczonych poprzez S. Freuda, struktura osobowości. To jest ogół nieświadomych, prymitywnych, biologicznych tendencji popędowych. Pierwotnie Freud utożsamiał Id z popędem seksualnym (popędem interwencja kryzysowa.
Definicja ICD-10:
Co to jest Statystyczna Regulacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases, ICD) — mechanizm klasyfikacji chorób, przygotowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia interwencja kryzysowa.
Definicja Intoksykacja:
Co to jest ogólnym — zatrucie jakąś substancją. Zwłaszcza: stan taki wywołany nadmiernym spożyciem alkoholu, lecz również na przykład intoksykacja kofeiną, intoksykacja amfetaminą. Skutkuje zaburzenia na interwencja kryzysowa.

Leczenie Kryzysowa Interwencja znaczenie w Definicje leczenie I .

  • Dodano:
  • Autor: