Tłumaczenie Na na angielski. Jak po angielsku: outdoor ~ brzeg(u) - ashore ~ czas - on/in time ~.
słowo na wyraz co to jest

Czy przydatne?

Jak jest Na po angielsku

Co znaczy NA na angielski - on (czymś); at (miejsce, kierunek)~ (świeżym) powietrzu - outdoor ~ brzeg(u) - ashore ~ czas - on/in time ~ dole - below; down ~ dół - down ~ dworze - outside ~ dzień - per day~ głos - aloud ~ górę - up; upstairs (po schodach)~ górze - above; up; upstairs ~ lewo - left ~ miłość boską! - dear me! ~ odwrót - upside-down ~ osobę - per person ~ pamięć - by heart ~ pewno - sure, surely ~ pokładzie - aboard ~ południe - south ~ pomoc - help ~ północ - northward ~ próżno - in vain~ przestrzeni - for ~ przykład - for example, for instance ~ rzecz - toward(s) ~ szczęście - luckily ~ środku - in the middle of~ świeżym powietrzu - outside ~ tym samym poziomie- at the same level ~ wolnym powietrzu - outdoor ~ zawsze - for ever, forever ~ zdrowie! (toast) - cheers! ~ zewnątrz - away znaczenie.

Definicja Niestety:
Co to jest unfortunately na co znaczy.
Definicja Nowy:
Co to jest new, recent na krzyżówka.
Definicja Niedziela:
Co to jest Sunday na co to jest.
Definicja Negatywny:
Co to jest negative na słownik.

Jak jest na znaczenie w Tłumaczenie słownik N .

  • Dodano:
  • Autor: