Tłumaczenie Obmyślać na angielski. Jak po angielsku: meditate. Co znaczy obmyślać słownik.
słowo obmyślać wyraz co to jest

Czy przydatne?

Jak jest Obmyślać po angielsku

Co znaczy OBMYŚLAĆ na angielski - meditate znaczenie.

Definicja Okolica:
Co to jest environment; neighbourhood; place; region obmyślać.
Definicja Opuścić:
Co to jest abandon; forsake; leave; vacate obmyślać.
Definicja Orzeł:
Co to jest eagle obmyślać.
Definicja Objaśnić:
Co to jest clarify obmyślać.

Jak jest obmyślać znaczenie w Tłumaczenie słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: