Tłumaczenie W na angielski. Jak po angielsku: home ~ dzisiejszych czasach - today ~ inny sposób.
słowo w wyraz co to jest

Czy przydatne?

Jak jest W po angielsku

Co znaczy W na angielski - in; at (miejsce, kierunek)~ ciąży - pregnant ~ domu - at home ~ dzisiejszych czasach - today ~ inny sposób - otherwise ~ każdej chwili - at the moment ~ każdym razie - in any case ~ kierunku - toward(s) ~ końcu - at last ~ lewo - left ~ niepełnym wymiarze godzin - part-time ~ nocy - at night, by night ~ odróżnieniu od - unlike ~ poprzek - across ~ porę - in time ~ porządku - all right~ prawo - right ~ przybliżeniu - appro-ximately ~ przyszłości - tomor-row ~ rzeczywistości - in fact ~ stronę - toward(s) ~ sumie - overall ~ ten sposób - that way ~ większości - mostly~ zarysie - rough ~ żadnym razie - by no means znaczenie.

Definicja Wół:
Co to jest ox w co to jest.
Definicja Wnikliwość:
Co to jest penetration w definicja.
Definicja Wygrać:
Co to jest win w co znaczy.
Definicja Wałek:
Co to jest valve w słownik.

Jak jest w znaczenie w Tłumaczenie słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: