Słownik Emocjonalna Labilność. Leczenie stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs.
emocjonalna labilność co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emocjonalna Labilność

Co to znaczy LABILNOŚĆ EMOCJONALNA: jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu fundamentalnych czynników osobowości.
Na labilność emocjonalną składają się następujące cechy: lęk, nieśmiałość, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, agresywna wrogość.
Osoba labilna emocjonalnie ustalana regularnie mianem neurotyka przejawia reakcje emocjonalne nieadekwatne do siły działającego bodźca. Silnie reaguje napięciem, niepokojem, lękiem. Wykazuje tendencje do zamartwiania się, regularnie bywa drażliwa i w niedobrym nastroju. Jest mniej zdolna do kontrolowania swoich popędów i radzenia sobie ze stresem. Regularnie doświadcza stanów wrogości i gniewu, a również poczucia winy i zmieszania w obecności innych.Strelau J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Książka akademicki. Gdańsk: GWP.
szkolenia.com
Definicja Libido:
Co to jest hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia labilność emocjonalna co znaczy.
Definicja LSD:
Co to jest lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w formie bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednokrotna dawka czystego LSD to liczba tak min., iż nie można jej zobaczyć nawet gołym labilność emocjonalna krzyżówka.
Definicja Lateralizacja:
Co to jest czynnościowa ciała człowieka (i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak również lateralizacja skrzyżowana, na labilność emocjonalna co to jest.
Definicja Lęk:
Co to jest stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest regularnie przeciwstawiany strachowi z racji na to, iż (zwykle, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak labilność emocjonalna słownik.

Leczenie Emocjonalna Labilność znaczenie w Definicje leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: