Słownik labilność emocjonalna. Leczenie stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs.
labilność emocjonalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja labilność emocjonalna

Co to znaczy LABILNOŚĆ EMOCJONALNA: jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu fundamentalnych czynników osobowości.
Na labilność emocjonalną składają się następujące cechy: lęk, nieśmiałość, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, agresywna wrogość.
Osoba labilna emocjonalnie ustalana regularnie mianem neurotyka przejawia reakcje emocjonalne nieadekwatne do siły działającego bodźca. Silnie reaguje napięciem, niepokojem, lękiem. Wykazuje tendencje do zamartwiania się, regularnie bywa drażliwa i w niedobrym nastroju. Jest mniej zdolna do kontrolowania swoich popędów i radzenia sobie ze stresem. Regularnie doświadcza stanów wrogości i gniewu, a również poczucia winy i zmieszania w obecności innych.Strelau J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Książka akademicki. Gdańsk: GWP.
szkolenia.com

Leczenie labilność emocjonalna znaczenie w Definicje leczenie L .