Słownik Emocjonalna Labilność. Leczenie stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs.
labilność emocjonalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emocjonalna Labilność

Co to znaczy LABILNOŚĆ EMOCJONALNA: jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu fundamentalnych czynników osobowości.
Na labilność emocjonalną składają się następujące cechy: lęk, nieśmiałość, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, agresywna wrogość.
Osoba labilna emocjonalnie ustalana regularnie mianem neurotyka przejawia reakcje emocjonalne nieadekwatne do siły działającego bodźca. Silnie reaguje napięciem, niepokojem, lękiem. Wykazuje tendencje do zamartwiania się, regularnie bywa drażliwa i w niedobrym nastroju. Jest mniej zdolna do kontrolowania swoich popędów i radzenia sobie ze stresem. Regularnie doświadcza stanów wrogości i gniewu, a również poczucia winy i zmieszania w obecności innych.Strelau J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Książka akademicki. Gdańsk: GWP.
szkolenia.com
Definicja LSD:
Co to jest lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w formie bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednokrotna dawka czystego LSD to liczba tak min., iż nie można jej zobaczyć nawet gołym labilność emocjonalna.
Definicja Libido:
Co to jest hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia labilność emocjonalna.
Definicja Lęk:
Co to jest stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest regularnie przeciwstawiany strachowi z racji na to, iż (zwykle, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak labilność emocjonalna.
Definicja Leki Psychiatryczne:
Co to jest dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie albo ratującym życie. Natomiast leki nadużywane albo pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, lecz także stanowią labilność emocjonalna.

Leczenie Emocjonalna Labilność znaczenie w Definicje leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: