Słownik Lateralizacja. Leczenie i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa.
lateralizacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lateralizacja

Co to znaczy LATERALIZACJA: Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak również lateralizacja skrzyżowana, na przykład sprawniejsza lewa ręka, prawe oko, prawa noga. U osób zlateralizowanych na lewo i osób o lateralizacji skrzyżowanej częściej niż u osób zlateralizowanych na prawo stwierdza się zaburzenia mowy i trudności w nauce pisania i czytania, aczkolwiek brak dowodów, iż pomiędzy tymi zjawiskami istnieje związek przyczynowy.Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 138). Warszawa: Wiedza Powszechna
Definicja Leki Psychiatryczne:
Co to jest dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie albo ratującym życie. Natomiast leki nadużywane albo pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, lecz także stanowią lateralizacja.
Definicja LSD:
Co to jest lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w formie bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednokrotna dawka czystego LSD to liczba tak min., iż nie można jej zobaczyć nawet gołym lateralizacja.
Definicja Labilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu fundamentalnych czynników lateralizacja.
Definicja Libido:
Co to jest hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia lateralizacja.

Leczenie Lateralizacja znaczenie w Definicje leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: