Słownik lateralizacja. Leczenie i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa.
lateralizacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja lateralizacja

Co to znaczy LATERALIZACJA: Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak również lateralizacja skrzyżowana, na przykład sprawniejsza lewa ręka, prawe oko, prawa noga. U osób zlateralizowanych na lewo i osób o lateralizacji skrzyżowanej częściej niż u osób zlateralizowanych na prawo stwierdza się zaburzenia mowy i trudności w nauce pisania i czytania, aczkolwiek brak dowodów, iż pomiędzy tymi zjawiskami istnieje związek przyczynowy.Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 138). Warszawa: Wiedza Powszechna

Leczenie lateralizacja znaczenie w Definicje leczenie L .