Słownik lęk. Leczenie charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja lęk

Co to znaczy LĘK: Niejasny, niemiły stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest regularnie przeciwstawiany strachowi z racji na to, iż (zwykle, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak utrzymują inni), lęk jest stanem pozbawionym obiektu, z kolei strach jest zawsze strachem przed czymś, kimś albo jakimś zdarzeniem.
W teorii uczenia się termin ten odnoszony jest do wtórnych (uwarunkowanych) popędów, które motywują do podejmowania reakcji unikania. W ten sposób, jak się zakłada, reakcja unikania jest wzmacniana poprzez zmniejszanie się lęku.
W teorii Freuda lęk (…) działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeżeli nieświadome marzenie zostanie zrealizowane.
W egzystencjalizmie lęk to reakcja emocjonalna towarzysząca bezpośredniej świadomości braku sensu, poczucia, iż świat, gdzie żyjemy, jest niepełny, chaotyczny. (…)Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Leczenie lęk znaczenie w Definicje leczenie L .