Słownik Lęk. Leczenie charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lęk

Co to znaczy LĘK: Niejasny, niemiły stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest regularnie przeciwstawiany strachowi z racji na to, iż (zwykle, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak utrzymują inni), lęk jest stanem pozbawionym obiektu, z kolei strach jest zawsze strachem przed czymś, kimś albo jakimś zdarzeniem.
W teorii uczenia się termin ten odnoszony jest do wtórnych (uwarunkowanych) popędów, które motywują do podejmowania reakcji unikania. W ten sposób, jak się zakłada, reakcja unikania jest wzmacniana poprzez zmniejszanie się lęku.
W teorii Freuda lęk (…) działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeżeli nieświadome marzenie zostanie zrealizowane.
W egzystencjalizmie lęk to reakcja emocjonalna towarzysząca bezpośredniej świadomości braku sensu, poczucia, iż świat, gdzie żyjemy, jest niepełny, chaotyczny. (…)Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja LSD:
Co to jest lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w formie bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednokrotna dawka czystego LSD to liczba tak min., iż nie można jej zobaczyć nawet gołym lęk.
Definicja Libido:
Co to jest hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia lęk.
Definicja Leki Psychiatryczne:
Co to jest dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie albo ratującym życie. Natomiast leki nadużywane albo pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, lecz także stanowią lęk.
Definicja Lateralizacja:
Co to jest czynnościowa ciała człowieka (i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak również lateralizacja skrzyżowana, na lęk.

Leczenie Lęk znaczenie w Definicje leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: