Słownik Libido. Leczenie psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny.
libido co to jest

Czy przydatne?

Definicja Libido

Co to znaczy LIBIDO: w psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny komponent stał się mniej istotny, a termin przyjął znaczenie bliższe energii życiowej. (…) W szeroko pojętej psychoanalizie te późniejsze modyfikacje nigdy nie zdominowały myślenia w takim stopniu, jak poprzednia teoria i libido normalnie zachowywało własne wyraźnie seksualne konotacje. Chociaż wskutek istnienia tych do pewnego stopnia sprzecznych definicji, terminu tego regularnie używa się zwyczajnie w znaczeniu każdego seksualnego albo erotycznego pożądania lub przyjemności albo w znaczeniu wszelkiej energii psychicznej, seksualnie obojętnej. Miedzy tymi dwoma biegunami oscyluje wybitna przewarzająca część współczesnych zastosowań tego terminu
Definicja Labilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu fundamentalnych czynników libido.
Definicja Leki Psychiatryczne:
Co to jest dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie albo ratującym życie. Natomiast leki nadużywane albo pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, lecz także stanowią libido.
Definicja Lęk:
Co to jest stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest regularnie przeciwstawiany strachowi z racji na to, iż (zwykle, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak libido.
Definicja Lateralizacja:
Co to jest czynnościowa ciała człowieka (i nie wszystkich zwierząt). U człowieka przeważnie przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak również lateralizacja skrzyżowana, na libido.

Leczenie Libido znaczenie w Definicje leczenie L .

  • Dodano:
  • Autor: