Słownik libido. Leczenie psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny.
libido co to jest

Czy przydatne?

Definicja libido

Co to znaczy LIBIDO: w psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacząco zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny komponent stał się mniej istotny, a termin przyjął znaczenie bliższe energii życiowej. (…) W szeroko pojętej psychoanalizie te późniejsze modyfikacje nigdy nie zdominowały myślenia w takim stopniu, jak poprzednia teoria i libido normalnie zachowywało własne wyraźnie seksualne konotacje. Chociaż wskutek istnienia tych do pewnego stopnia sprzecznych definicji, terminu tego regularnie używa się zwyczajnie w znaczeniu każdego seksualnego albo erotycznego pożądania lub przyjemności albo w znaczeniu wszelkiej energii psychicznej, seksualnie obojętnej. Miedzy tymi dwoma biegunami oscyluje wybitna przewarzająca część współczesnych zastosowań tego terminu

Leczenie libido znaczenie w Definicje leczenie L .