Słownik Mobbing. Leczenie pospólstwo), zwany również psychoterrorem (H. Leymann), to jest trwające.
mobbing co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mobbing

Co to znaczy MOBBING: Mobbing (od z angielskiego: mob - sfora, pospólstwo), zwany również psychoterrorem (H. Leymann), to jest trwające w okresie prześladowanie psychiczne jednostki poprzez inną osobę albo grupę osób, w celu jej destrukcji albo wyeliminowania z kolektywu pracy. Daje jej się w ten sposób do zrozumienia, że nie ma dla niej miejsca w ekipie.Działania takie polegają na poddawaniu osoby, obranej za kozła ofiarnego, systematycznym i stygmatyzującym ją w oczach ekipy atakom, co z powodu prowadzi do zniszczenia jej integralności fizycznej i psychicznej.przeważnie o mobbingu mówi się odnosząc się do miejsca pracy. Ofiara jest poddawana ze strony przełożonych albo współpracowników szykanom, zastraszana i nękana. Najczęstsze taktyki mobbingu to upokarzanie, groźby, pomniejszanie kompetencji, wydawanie sprzecznych albo niemożliwych do wykonania poleceń, nieustanne kontrolowanie, etc…. Działania te mają na celu izolowanie pracownika od otoczenia, naruszanie jego godności osobistej, wywołanie poczucia bezradności i bezsilności a w wyniku doprowadzenie do wyeliminowania go z zespołu. Nie chodzi tu jednak o otwartą agresję, ale o schowaną, zakamuflowaną strategię, której ofiara początkowo nie dostrzega.Motorem takich zachowań w zakładzie pracy jest zwykle zwierzchnik albo/i współpracownicy, charakterystyczny jest również brak reakcji ze strony świadków.Osoba jest atakowana i prześladowana tak długo (czasami poprzez miesiące albo lata), aż doprowadza to do straty poprzez nią posady, dolegliwości, inwalidztwa, a nawet samobójstwa.mechanizm ten może zostać zatrzymany, jeżeli organizacja zdobędzie się na wysłuchanie pracownika i podejmie odpowiednie środki administracyjne (zmiana miejsca pracy, sankcje dyscyplinarne wobec agresora). Stąd także ważne jest odróżnienie mobbingu od banalnego zatargu czy konfliktu w pracy, bo to jest długookresowy, wielofazowy i ściśle zlokalizowany mechanizm, mający poważne skutki dla zdrowia, a nawet życia jednostki.Mobbing to patologiczne zdarzenie socjalne, wywołane poprzez ekstremalne impulsy stresogenne obecne w świecie pracy. Równocześnie zdarzenie to pociąga za sobą szereg negatywnych skutków, takich jak biologiczne i psychiczne reakcje na stres. To podwójna zależność przyczynowo-skutkowa od stresu skutkuje, że mobbing może być traktowany jako system kaskadowego przenoszenia się stresu pomiędzy wieloma poziomami instytucji. Pracownik - ofiara mobbingu ze strony szefa, sam rozpoczyna prześladować podwładnego albo współpracownika.Obraz kliniczny ofiar mobbingu przejawia sporo analogii z symptomami stwierdzonymi u osób, które przeżyły kataklizm, atak z bronią w ręku, gwałt, etc. W najwyższym stopniu typowymi zaburzeniami będącymi efektem długotrwałego mobbingu są: zespół depresyjny, stany lękowe i fobijne i PTSD (zespół stresu pourazowego).w okolicy destrukcji jednostki, szerzący się w firmach mobbing naraża również na dodatkowe wydatki samo przedsiębiorstwo (absencja, przyrost liczby urlopów zdrowotnych, spadek wydajności i jakości produkcji, degradacja atmosfery pracy, wysoki turnover), a tym samym i całe społeczeństwo, które ponosi pomiędzy innymi wydatki opieki zdrowotnej nad ofiarami.Celem zapobiegania tej patologii socjalnej, sporo państw posiada już odpowiednie ramy ustawodawcze do zwalczania mobbingu w miejscu pracy.
patrz także: molestowanie moralne i wiktymologia.Jolanta Cackowska-Demirian Molestowanie moralne - perwersja moralna czy patologia socjalna.Siuta J. red. (2005) Leksykon Psychologii. Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa
Definicja Model Minnesota:
Co to jest alkoholizmu stworzony w Instytucie Johnsona w Minneapolis. Schemat ten opiera się na kilku założeniach: * alkoholizm jest chorobą - alkoholicy powinni być leczeni, a nie karani * alkoholizm jest mobbing.
Definicja Mechanizmy Uzależnienia:
Co to jest patrz: psycho-bio-socjalny schemat uzależnienia mobbing.
Definicja Morfina:
Co to jest otrzymywany z maku lekarskiego. Nazwa pochodzi od syna greckiego boga snu, Morfeusza, który zsyłał marzenia senne. Działa jako środek uspokojający, przeciwbólowy, wywołujący euforię, senność i mobbing.
Definicja Majaczenie Alkoholowe:
Co to jest ze zmąceniem świadomości, któremu regularnie towarzyszą halucynacje, złudzenia, mylna interpretacja zdarzeń i ogólne poczucie zagubienia i pomniejszona umiejętność skupienia uwagi na bodźcach mobbing.

Leczenie Mobbing znaczenie w Definicje leczenie M .

  • Dodano:
  • Autor: