Słownik Moralne Molestowanie. Leczenie moralne znaczy mechanizm rozmyślnej destrukcji jednostki.
moralne molestowanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Moralne Molestowanie

Co to znaczy MOLESTOWANIE MORALNE: Podobnie jak mobbing, molestowanie moralne znaczy mechanizm rozmyślnej destrukcji jednostki poprzez inną jednostkę albo grupę przy zastosowaniu systematycznej i trwającej w okresie przemocy psychicznej.Autorka terminu (MF Hirigoyen), który powstał na gruncie francuskiej psychologii klinicznej, kładzie nacisk na aspekt godności i praw jednostki, w które takie praktyki są bezpośrednio wymierzone.w przeciwieństwie do terminu "mobbing", powstałego na gruncie psychologii socjalnej, ustalenie "molestowanie moralne" wywodzi się z tradycji klinicznej i psychoanalitycznej, bo wyrasta z refleksji nad perwersją moralną, jak także z freudowskiej klasyfikacji masochizmu (masochizm seksualny, masochizm moralny). Wprowadza ono również analizę osobowości narcystyczno-perwersyjnej, dla której molestowanie moralne kogoś z otoczenia jest metodą funkcjonowania i mechanizmem obronnym, zapewniającym jej równowagę i przetrwanie.MF Hirigoyen podkreśla indywidualny i subiektywny wymiar stosunku perwersyjnej, na której opiera się molestowanie moralne. Z jednej strony agresor obiera sobie ofiarę z racji na jej specyficzne słabe punkty, które będą celem jego ataków, doprowadzając do wzmocnienia u ofiary poczucia winy. Z drugiej zaś, by stwierdzić istnienie molestowania, konieczne jest odwołanie się do odczuć jednostki, która uważane jest za prześladowaną.Molestowanie moralne nie ogranicza się do sfery zawodowej, ale obejmuje także kontekst prywatny: relacje w rodzinie, związku małżeńskim, pomiędzy rodzicami i dziećmi.Tak jak w razie mobbingu, agresja ma charakter schowany, regularnie niewerbalny, stąd trudności ofiar w uświadomieniu sobie jej niszczącego charakteru i obojętność otoczenia, które zwykle nie rozumie i nie reaguje.W terapii ofiar molestowania istotne są kompetencje wiktymologiczne terapeuty, bo u molestowanych moralnie osób występują analogiczne symptomy, jak u ofiar kataklizmów i ataków terrorystycznych. Gdyż cierpienie moralne, o którym tu mowa, prawie zawsze przeżywane jest poprzez ofiary jako cierpienie skazane na milczenie, fundamentalną sprawą, bez której nie może dojść reparacji, jest wysłuchanie i nadanie wiarygodności stosunku ofiar.Stąd bierze się trudność terapii psychoanalitycznej w leczeniu ofiar molestowania, związana z uwzględnianiem poprzez nią wyłącznie czynników intrapsychicznych. Prowadzi to niekiedy do stwierdzenia u ofiar przemocy psychicznej skłonności masochistycznych, co może tylko pogłębić ich cierpienie i poczucie winy. Dlatego terapeuci zajmujący się pomocą osobom, które doznały molestowania, powinni mieć przygotowanie wiktymologiczne.Poza pomocą lekarską i terapeutyczną, i środkami prawnym, przy użyciu których ofiara może dochodzić swoich praw, w najwyższym stopniu skutecznym metodą zwalczania molestowania moralnego w miejscu pracy są środki instytucjonalne. Rola spółki bazuje tu na jasnym określeniu tego co jest, a co nie jest dopuszczalne, i na egzekwowaniu ustanowionych reguł. Proceder molestowania jest gdyż niszczący, nie tylko dla ofiary, lecz również dla przedsiębiorstwa i całego społeczeństwa.We Francji w styczniu 2002 wprowadzona została w życie ustawa o zwalczaniu molestowania moralnego w miejscu pracy. Powstały również liczne stowarzyszenia zajmujące się informowaniem i pomocą ofiarom molestowania.
patrz także: mobbing i wiktymologia. Przyg. Jolanta Cackowska-Demirian
Definicja Mechanizm Nałogowej Regulacji Emocji:
Co to jest systemów uzależnienia (w okolicy systemu rozpraszania i rozdwajania "Ja" i systemu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznym modelu uzależnienia od alkoholu. Długookresowe i intensywne molestowanie moralne co to jest.
Definicja Mobbing:
Co to jest angielskiego: mob - sfora, pospólstwo), zwany również psychoterrorem (H. Leymann), to jest trwające w okresie prześladowanie psychiczne jednostki poprzez inną osobę albo grupę osób, w celu jej molestowanie moralne definicja.
Definicja Modelowanie:
Co to jest technik i narzędzi NLP została wypracowana w drodze procesu zwanego "modelowaniem". Startowym dążeniem artystów NLP było modelowanie skutecznych zachowań i poprzedzających je mechanizmów molestowanie moralne co znaczy.
Definicja Mechanizm Rozpraszania I Rozdwajania:
Co to jest systemów uzależnienia (w okolicy systemu nałogowej regulacji emocji i systemu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-socjalnej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W strukturze "Ja" osoby molestowanie moralne słownik.

Leczenie Moralne Molestowanie znaczenie w Definicje leczenie M .

  • Dodano:
  • Autor: