Słownik Osobowość Narcystyczna. Leczenie przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do.
narcystyczna osobowość co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osobowość Narcystyczna

Co to znaczy NARCYSTYCZNA OSOBOWOŚĆ: zaburzenie osobowości cechujące się przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do przeceniania własnych rzeczywistych dokonań, ekshibicjonistyczną potrzebą uzyskiwania uwagi i podziwu, zaabsorbowaniem fantazjami o sukcesie, bogactwie, władzy, szacunku albo idealnej miłości i niewłaściwymi reakcjami emocjonalnymi na krytycyzm ze strony innych.
patrz także: narcyzmReber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 468). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Nieśmiałość:
Co to jest a narcystyczna osobowość.
Definicja Neuroprzekaźnik:
Co to jest wykorzystywanych jako środek komunikacji poprzez szczeliny synaptyczne; pomiędzy kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika narcystyczna osobowość.
Definicja Narkomania:
Co to jest patrz: uzależnienie od narkotyków narcystyczna osobowość.
Definicja Nerwice:
Co to jest dokonana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 obejmuje takie zaburzenia, jak: * zaburzenia lękowe w formie fobii i inne zaburzenia lękowe: kluczowe narcystyczna osobowość.

Leczenie Osobowość Narcystyczna znaczenie w Definicje leczenie N .

  • Dodano:
  • Autor: