Słownik Narkotyki. Leczenie śpiączkę albo niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków.
narkotyki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Narkotyki

Co to znaczy NARKOTYKI: Związki chemiczne powodujące osłupienie, śpiączkę albo niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków ustala się środki, którw mają własności uspokajające albo uśmierzające ból. Z tego względu termin ten odnosi się w pierwszej kolejności do opiatów.W mowie potocznej i w języku prawniczym termin ten stosowany jest odnosząc się do nielegalnych substancji farmakologicznych, z wyjątkiem tego, iż na przykład marihuana czy kokaina mają inne działanie farmakologiczne i cechuje je inny wzorzec uzależnienia.z racji na powyższe wieloznaczności, lepiej jest zastępować termin narktoyki, nazwą bardziej specyficzną (na przykład opiat).
patrz także: opiaty, opioidyReber A. (2000). Leksykon psychologii (s.398-399). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Narcyzm:
Co to jest zaczerpnięto z grec. mitu o młodzieńcu nieszczęśliwie zakochanym w swoim własnym odbiciu. W w najwyższym stopniu ogólnym rozumieniu: przesadne umiłowanie samego siebie. Termin ten może jednak narkotyki.
Definicja Nawrót:
Co to jest systemu uzależnienia, której regularnie towarzyszy powrót do picia albo używania innych substancji psychoaktywnych. Następuje po okresie abstynencji.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997 narkotyki.
Definicja Neuroprzekaźnik:
Co to jest wykorzystywanych jako środek komunikacji poprzez szczeliny synaptyczne; pomiędzy kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika narkotyki.
Definicja Neuroadaptacja:
Co to jest powiązane zarówno zarówno tolerancją, jak i zespołem abstynencyjnym. Możliwe jest rozwinięcie się neuroadaptacji u człowieka bez towarzyszących jej poznawczych poznawczych behawioralnych objawów narkotyki.

Leczenie Narkotyki znaczenie w Definicje leczenie N .

  • Dodano:
  • Autor: