Słownik Narkotyki. Leczenie śpiączkę albo niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków.
narkotyki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Narkotyki

Co to znaczy NARKOTYKI: Związki chemiczne powodujące osłupienie, śpiączkę albo niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków ustala się środki, którw mają własności uspokajające albo uśmierzające ból. Z tego względu termin ten odnosi się w pierwszej kolejności do opiatów.W mowie potocznej i w języku prawniczym termin ten stosowany jest odnosząc się do nielegalnych substancji farmakologicznych, z wyjątkiem tego, iż na przykład marihuana czy kokaina mają inne działanie farmakologiczne i cechuje je inny wzorzec uzależnienia.z racji na powyższe wieloznaczności, lepiej jest zastępować termin narktoyki, nazwą bardziej specyficzną (na przykład opiat).
patrz także: opiaty, opioidyReber A. (2000). Leksykon psychologii (s.398-399). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Leczenie Narkotyki znaczenie w Definicje leczenie N .