Słownik Nlp. Leczenie kierunek terapeutyczny stworzony poprzez Richarda Bandlera i Johna Grindera.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nlp

Co to znaczy NLP: Neuro-Lingwistyczne Programowanie (NLP) - kierunek terapeutyczny stworzony poprzez Richarda Bandlera i Johna Grindera pod koniec lat 70-tych XX wieku w stanach zjednoczonych ameryki.Początkowo celem jego artystów było "rozszyfrowanie" tajemnicy skuteczności czołowych w latach 70-tych psychoterapeutów amerykańskich. Szczególnie zainteresowali się umiejętnościami artysty terapii Gestalt, Fritza Perlsa, a w dalszym ciągu Virginii Satir - specjalistki w dziedzinie terapii rodzin, i Miltona Ericksona, uchodzącego za mistrza między innymi nowatorsko i niekonwencjonalnie stosowanej hipnoterapii. Każde z tych trojga terapeutów stosowało odmienne sposoby pracy, opierało się na innych psychologicznych koncepcjach człowieka, każde z nich posiadało inny temperament i cechy osobowości, a jednak mimo tych i wielu innych różnic, rezultaty ich pracy były porównywalne i każde z nich uchodziło za mistrza w swojej dziedzinie. To właśnie zagadnienie szczególnie zaintrygowało Grindera i Bandlera. Postawili więc hipotezę, iż istnieje jakiś nie nazwany czynnik (albo ich zbiór), który jest wspólny dla wszystkich znakomitych terapeutów, a najprawdopodobniej także innych ludzi uchodzących za mistrzów wywierania konstruktywnego wpływu na jednostki czy ekipy. I, iż najprawdopodobniej owi "mistrzowie" sami nie są go świadomi, to oznacza jest on składnikiem ich tak zwany "nieświadomej kompetencji".Wnikliwa badanie metody pracy trojga słynnych terapeutów (dokonana zarówno opierając się na tak zwany obserwacji uczestniczącej, jak także wielokrotnie powtarzany przegląd zapisów audio i wideo, i stenogramów sesji indywidualnych i grupowych prowadzonych poprzez Perlsa, Satir i Ericksona) doprowadziła Grindera i Bandlera do wniosku, iż owym schowanym faktorem, który decydował o geniuszu terapeutycznym, był zbiór wzorców komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które pozwalały łatwo nawiązywać dobry kontakt z pacjentami i przyczyniały się do wytworzenia poprzez nich pozytywnego nastawienia do zmiany terapeutycznej. Bandler i Grinder uporządkowali owe odkrycia, po czym na ich podstawie opracowali szereg prostych, zwięzłych i efektywnych interwencji terapeutycznych.przewarzająca część definicji ustala NLP jako interdyscyplinarny mechanizm wiedzy o "strukturze subiektywnego doświadczenia człowieka". Oto kilka tego rodzaju definicji: * "NLP to studium efektywności i schemat metody, w jaki ludzie organizują własne doświadczenie." (Joseph O'Connor, John Seymour);
* "NLP to studium subiektywnego doświadczenia, które dostarcza wiedzy na temat tego w jaki sposób nasze wzorce spostrzegania i myślenia prowadzą do sukcesu albo porażki." (Peter Wrycza);
* "NLP to studium doskonałości i schemat, który tłumaczy jak tworzy się struktura ludzkiego doświadczenia, w jaki sposób ludzie programują własne myśli, emocje i zachowania, a również jaki wpływ nasze mechanizmy neurologiczne i język wywierają na kodowanie, przetwarzanie, magazynowanie i odtwarzanie informacji." (Bob Bodenhamer, Michael Hall);
* "NLP jest zbiorem zasad, modeli i narzędzi pomocnych w uczeniu się, komunikowaniu i wprowadzaniu zmiany. Opisuje również w jaki sposób umysł i język (werbalny i niewerbalny) są poprzez nas stosowane do przekazywania formułowania i wyrażania myśli." (David Molden).Jedną z najpełniejszych (i najdłuższych) definicji NLP, która łączy powyższe opisy i przy okazji tłumaczy znaczenie samej nazwy, dostarcza Robert Dilts:
"NLP zawiera zbiór reguł, które pozwalają w niepowtarzalny sposób dokonać identyfikacji i analizy najważniejszych wzorców wartościowania, zachowania i budowania stosunku. Reguły te mają charakter pragmatyczny i mogą być praktycznie testowane. NLP opiera się na prostych wzorcach lingwistycznych, neurologicznych i behawioralnych, które są bardziej fundamentalne i bardziej wolne od treści, aniżeli jakikolwiek inny schemat ludzkiego myślenia i działania. NLP umożliwia dotarcie do mechanizmów umysłowych, które poprzedzają ludzkie działanie i które są warunkiem efektywności. Nazwa Neuro-Lingwistyczne Programowanie wskazuje na integrację trzech różnych dziedzin edukacji. Wyraz neuro odnosi się do układu nerwowego. Znaczna część mechanizmu NLP opiera się na zrozumieniu i wykorzystaniu reguł i wzorców funkcjonowania mechanizmu nerwowego. Wg NLP myślenie, pamięć, twórczość, kreowanie wizji i wszelakie inne mechanizmy poznawcze są rezultatem programów wykonywanych poprzez mechanizm nerwowy. Doświadczenie ludzkie jest kombinacją albo syntezą informacji, które otrzymujemy, i które w dalszym ciągu są przetwarzane poprzez nasz mechanizm nerwowy. Termin lingwistyczne wskazuje natomiast na związek NLP z edukacją o języku. W ujęciu NLP z jednej strony język jest produktem mechanizmu nerwowego, z drugiej jednak - oddziaływuje i kształtuje aktywność tegoż mechanizmu. To oczywiste, iż język jest fundamentalnym narzędziem wywierania wpływu na neurologię innych ludzi. Tak więc skuteczne interakcje i porozumiewanie się zależą od tego w jaki sposób używamy języka w celu przekazania dyrektyw, stymulowania innych, werbalizowania naszych koncepcji, celów i zagadnień związanych z poszczególnym zadaniem czy sytuacją. I tu docieramy do definicje programowanie. NLP opiera się na idei głoszącej, iż mechanizmy uczenia się, operowania pamięcią i twórczość są funkcją neurolingwistycznych programów, które działają mniej albo bardziej skutecznie jako metody osiągnięcia określonego celu. To znaczy, iż ludzkie istoty wchodzą w interakcje ze światem przy udziale swoich wewnętrznych programów. Reagujemy na problemy i rozwijamy nowe idee odpowiednio z programami umysłu, które przedtem się w nas utrwaliły, nie mniej jednak niektóre programy są sobie jakościowo równe. Jedne z nich są bardziej, a inne mniej skuteczne. Istnieje sporo wspólnych obszarów, które NLP dzieli z innymi dziedzinami, gdyż czerpie ono obficie z neurologii, lingwistyki, nauk badających mechanizmy poznawcze, a oprócz tego z edukacji o komputerach i teorii mechanizmów. Jego celem jest dokonanie syntezy różnych teorii i modeli naukowych i połączenie ich w jeden spójny mechanizm."
patrz także: modelowanie.żródło: Benedykt K. Peczko
Patrz także: Polski Instytut NPL
Definicja Nieśmiałość:
Co to jest a nlp co znaczy.
Definicja Neuroadaptacja:
Co to jest powiązane zarówno zarówno tolerancją, jak i zespołem abstynencyjnym. Możliwe jest rozwinięcie się neuroadaptacji u człowieka bez towarzyszących jej poznawczych poznawczych behawioralnych objawów nlp krzyżówka.
Definicja Nawrót:
Co to jest systemu uzależnienia, której regularnie towarzyszy powrót do picia albo używania innych substancji psychoaktywnych. Następuje po okresie abstynencji.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997 nlp co to jest.
Definicja Neuroprzekaźnik:
Co to jest wykorzystywanych jako środek komunikacji poprzez szczeliny synaptyczne; pomiędzy kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika nlp słownik.

Leczenie Nlp znaczenie w Definicje leczenie N .

  • Dodano:
  • Autor: