Słownik Koherencji Poczucie. Leczenie centralnym definicją koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky.
koherencji poczucie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Koherencji Poczucie

Co to znaczy POCZUCIE KOHERENCJI: Poczuciem koherencji (SOC) jest centralnym definicją koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC to jest globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, iż: * bodźce (wiadomości), docierające do niego z zewnętrznego i wewnętrznego środowiska są ustrukturalizowane, przewidywalne i zrozumiałe;
* dostępne są zasoby pozwalające sprostać wymaganiom stawianym poprzez owe bodźce
* wymogi te warte są zaangażowania i podjęcia działania
SOC złożona jest z trzech komponentów: * zrozumiałość: poznawczy aspekt sytuacji; rzeczywistość wydaje nam się możliwa do opracowania i wyjaśnienia;
* sterowalność: komponent instrumentalny; poczucie dysponowaniua zasobami do radzenia sobie z wymogami;
* sensowność: komponent emocjonalno — motywacyjny; poczucie, iż warto się angażować w działanie.
patrz także: salutogenezaDolińska — Zygmunt G. (1996) Przedmioty psychologii zdrowia. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Definicja Pourazowe Zaburzenie Stresowe:
Co to jest patrz: zespół stresu pourazowego poczucie koherencji co znaczy.
Definicja Padaczka:
Co to jest patrz: epilepsja poczucie koherencji krzyżówka.
Definicja Psychostymulanty:
Co to jest psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę i jej pochodne. Powodują one aktywację poczucie koherencji co to jest.
Definicja Psychologia Społeczna:
Co to jest młoda galąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wspólnie z postępem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów. Psychologia socjalna zajmuję się poczucie koherencji słownik.

Leczenie Koherencji Poczucie znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: