Gospodyni, Gospodarz, Gospodarny, Gospodarczy, Gospoda, Gorzki, Gorzej, Goryl, Gorszy, Gorliwy.
gospodyni gospodarz co to jest

Tłumaczenie zwrotu, zdania na angielski G


Co oznacza w słowniku | Znaczenie przez Internet, wyraz i słowo po polsku

Słownik angielski, tłumaczenie przysięgłe na ang. Tłumaczenie w SJP i PWN.

Jak tłumaczyć. Co to znaczy po polsku? Co to oznacza po angielsku?

Definicja Gospodyni, Gospodarz, Gospodarny, Gospodarczy, Gospoda, Gorzki, Gorzej, Goryl, Gorszy, Gorliwy, Gorliwość, Gorczyca, Gorączka, Gorący, Gorąco, Goniec, Gonić co to znaczy.

Słownik Gospodyni, Gospodarz, Gospodarny, Gospodarczy, Gospoda co to jest.