Słownik psycho-bio-społeczny model uzależnienia. Leczenie uzależnienia stanowi próbę syntezy.
psycho społeczny model co to jest

Czy przydatne?

Definicja psycho-bio-społeczny model uzależnienia

Co to znaczy PSYCHO-BIO-SPOŁECZNY MODEL UZALEŻNIENIA: Psycho-bio-socjalny schemat uzależnienia stanowi próbę syntezy różnych podejść teoretycznych i praktycznych, opartą o zastosowanie polskich doświadczeń terapeutycznych, przygotowaną w Instytucie Psychologii Zdrowia poprzez Jerzego Mellibrudę. Schemat ten służy do analizy funkcjonowania osoby uzależnionej i ustala wskazania do terapii. Obejmuje on trzy specyficzne systemy patologiczne tworzące uzależnienie (system nałogowej regulacji emocji, system rozpraszania i rozdwajania "Ja" i system iluzji i zaprzeczania) i zestaw innych zjawisk i czynników aktywizujących te systemy.fundamentalnym zadaniem terapii uzależnienia opartej na tym modelu jest więc zatrzymanie działania tych systemów i ich usuwanie. Struktura systemów uzależnienia i sposób ich funkcjonowania odróżnia je wyraźnie od patologicznych systemów występujących w innych zaburzeniach emocjonalnych na przykład w nerwicy. Systemy uzależnienia powstają w konsekwencji intensywnego psychofarmakologicznego działania alkoholu, wzmacnianego poprzez doświadczenia intrapersonalne i interpersonalne towarzyszące piciu. Stanowią fundamentalne powody patologicznego picia u osób uzależnionych i załamywania się prób powstrzymywania się od picia. Systemy uzależnienia są aktywizowane poprzez niekorzystne stany emocjonalne i doświadczenia powiązane ze stresem i poprzez specyficzne okoliczności zewnętrzne. Mechanizm patologicznego funkcjonowania osoby uzależnionej tworzony jest poprzez współdziałanie: systemu nałogowego regulowania emocji, systemu iluzji i zaprzeczania i systemu rozpraszania i rozdwajania Ja.Do wewnętrznych źródeł czynników aktywizujących systemy uzależnienia należą uszkodzenia organizmu i dolegliwości somatyczne i psychiczne, deficyt praktycznych zdolności życiowych i destrukcyjna orientację życiową. Natomiast do zewnętrznych, sytuacyjnych źródeł czynników aktywizujących należą sytuacje stresu i podwyższonego ryzyka, trwałe uszkodzenia istotnych stosunku socjalnych, niekorzystne skutki socjalne szkodliwego picia w przeszłości.W świetle współczesnej wiedzy należy sądzić, iż do uzależnienia prowadzi sporo dróg, a do jego stworzenia przyczynia się współwystępowanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Żaden z nich samodzielnie nie skutkuje uzależnienia, jednakże w razie różnych pacjentów wpływ i znaczenie poszczególnych czynników mogą byc różne. Stworzenie uzależnienia musi byc jednak poprzedzone jakimś okresem picia alkoholu, czasem dłuższym a czasem krótszym. Uzależnienie od alkoholu nie jest chorobą genetyczną. Jednak u części pacjentów impulsy biologiczne odgrywają ważną, ale nie samodzielną rolę w powstawaniu uzależnienia - są więc czynnikami ryzyka uzależnienia od alkoholu. Przyg. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda
Definicja Przerwa W Życiorysie:
Co to jest palimpsesta. Ostra amnezja następowa, bez straty świadomości, będąca efektem spożycia alkoholu albo innych substancji. Wspomnienia działań prowadzonych w momencie straty pamięci można przywołać psycho-bio-społeczny model uzależnienia.
Definicja Psychodrama:
Co to jest psychoterapeutyczna, stworzona poprzez J.L. Moreno w latach 20. XX w. Bazuje na odgrywaniu poprzez jednostkę różnych ról socjalnych w zaimprowizowanych przypadkach, dzięki czemu doświadcza pewnych psycho-bio-społeczny model uzależnienia.
Definicja Prewencja:
Co to jest gdzie wykorzystuje się różne sposoby i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga psycho-bio-społeczny model uzależnienia.
Definicja Picie Ucieczkowe:
Co to jest Picie motywowane chęcią albo potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego nastroju albo sytuacji.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie psycho-bio-społeczny model uzależnienia.

Leczenie psycho-bio-społeczny model uzależnienia znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: