Słownik Psychoanaliza. Leczenie Zygmunta Freuda i rozwijana poprzez jego następców, poświęcona.
psychoanaliza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychoanaliza

Co to znaczy PSYCHOANALIZA: Tematyka psychologii stworzona poprzez Zygmunta Freuda i rozwijana poprzez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, iż znajduje wykorzystanie w trzech dziedzinach: 1) jako sposób badania psychiki; 2) jako systematyzacja wiedzy o ludzkim zachowaniu (teoria psychoanalityczna) i 3) jako rodzaj terapii zaburzeń emocjonalnych (leczenie psychoanalityczne).
Sposób badania obejmuje korzystanie ze swobodnych skojarzeń i analizę marzeń sennych, fantazji, mechanizmów myślowych i zachowań w powiązaniu z afektami. Metodologia psychoanalityczna znaczy zwykle systematyczne badania samej sposoby psychoanalitycznej. Teoria psychoanalityczna obejmuje dane pochodzące z klinicznych obserwacji psychoanalitycznych, organizowane zgodnie ze etapowo rozwijanym systemem hipotez (np. teorią libido, metapsychologią, teorią strukturalną). Dane i hipotezy odnoszą się zarówno do normalnych zjawisk psychicznych i normalnego funkcjonowania, jak i do mechanizmów nienormalnych i zaburzeń psychicznych.
Jako sposób terapii, psychoanaliza daje idealne wyniki w razie chorych na nerwice objawowe i nerwice charakteru, jest także jednak coraz szerzej użytkowana wobec głębiej zaburzonych pacjentów. Wiedzę psychoanalityczną wykorzystuje się także dla rozumienia innych chorób.Moore B.E., Fine B.D. (1996).leksykon psychoanalizy (s. 230). Warszawa: Jacek Santorski & CO. SCHOLAR
Definicja Przedawkowanie:
Co to jest jakiejkolwiek substancji farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną albo psychiczną. Przedawkowanie może spowodować efekty trwałe albo przejściowe, może psychoanaliza.
Definicja Psychostymulanty:
Co to jest psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę i jej pochodne. Powodują one aktywację psychoanaliza.
Definicja Przemoc W Rodzinie:
Co to jest to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie poprzez dziecko przemocy fizycznej psychoanaliza.
Definicja Psychozy:
Co to jest patrz: zaburzenia psychotyczne psychoanaliza.

Leczenie Psychoanaliza znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: