Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence), Uzależnienie, Uzależnienie Behawioralne, Urojenia.
uzależnienie krzyżowe cross co to jest

Objawy i przyczyny na U

  • Co to jest używanie eksperymentalne Definicja używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla ustalenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób
  • Co to jest uraz psychiczny Definicja przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne
  • Co to jest upośledzenie kontroli Definicja początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych poprzez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10
  • Co to jest urojenia Definicja przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy
  • Co to jest uzależnienie behawioralne Definicja patrz:zachowania nałogowe
  • Co to jest uzależnienie Definicja gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia
  • Co to jest uzależnienie krzyżowe (ang. cross-dependence) Definicja opisania umiejętności jednej substancji (albo jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem

Skutki uboczne, niepożądane | słownik i definicje

Lekarz psycholog i psychiatra rady. Definicja i lekarstwo, lek. Jak leczyć, leczenie metody, sposoby, porady, rady dla pacjentów.

Definicja Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence), Uzależnienie, Uzależnienie Behawioralne, Urojenia, Upośledzenie Kontroli, Uraz Psychiczny, Używanie co to znaczy.

Słownik Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence), Uzależnienie co to jest.