Słownik Racjonalizacja. Leczenie sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych.
racjonalizacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Racjonalizacja

Co to znaczy RACJONALIZACJA: Uzasadnianie albo usprawiedliwianie w sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych czynnikami emocjonalnymi albo motywami, które jednostka pragnie ukryć albo z których nie zdaje sobie w pełni kwestie. Psychoanalitycy uważają racjonalizację za system obronny osobowości, redukujący albo znoszący konflikty wewnętrzne.Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 258). Warszawa: Wiedza Powszechna
Definicja Represja:
Co to jest patrz: wyparcie racjonalizacja.
Definicja Radzenie Sobie Ze Stresem:
Co to jest rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu racjonalizacja.
Definicja Rozszczepienie:
Co to jest systemów obronnych, opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w stosunku z istotnymi osobami. Sprawia to, ze niemożliwe staje się jednoczesne przeżywanie racjonalizacja.
Definicja Rodzina:
Co to jest znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu to jest ekipa ludzi o bliskich więziach socjalnych i osobistych.Do głownych funkcji rodziny należą: * racjonalizacja.

Leczenie Racjonalizacja znaczenie w Definicje leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: