Słownik radzenie sobie ze stresem. Leczenie sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki.
radzenie sobie stresem co to jest

Czy przydatne?

Definicja radzenie sobie ze stresem

Co to znaczy RADZENIE SOBIE ZE STRESEM: Współczesne rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie ustalonych zewnętrznych i wewnętrznych wymogów, ocenianych poprzez osobę jako obciązające albo przekraczające jej zasoby.Jako zasoby rozumie się te rzeczy, którymi dysponujemy, a które są przydatne przy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, na przykład: kapitał, atrakcyjność fizyczna, wysoka samoocena, wiedza, tradycje, wsparcie bliskich, i tym podobneW radzeniu sobie ze stresem pomagają nam syle i strategie: * styl radzenia sobie: posiadany poprzez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
* strategie radzenia sobie: poznawcze i behawioralne wysiłki i systemy obronne, jakie jednostka stosuje w konkretnej sytuacji stresowej.W badaniach wyróżnino dwa podstwowe style radzenia sobie ze stresem: * skoncentrowane na problemie: zorientowane na opanowanie stresora w celu pomniejszenia albo usunięcia jego stresujących właściwości (na przykład w wypadku egzaminu, dana jednostka wykorzystuje takie strategie, jak uczenie się
* skoncentrowane na emocjach: opanowanie reakcji emocjonalnej związanej ze stresorem (na przykład żartowanie ze swojej sytuacji)
patrz także: stresor, stres, ogólny zespół adaptacyjnySheridan C.L., Radmacher Spółka akcyjna (1998) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii ZdrowiaHeszen — Niejodek I. (2000) Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP
Definicja Racjonalizacja:
Co to jest usprawiedliwianie w sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych czynnikami emocjonalnymi albo motywami, które jednostka pragnie ukryć albo z których nie zdaje sobie w pełni kwestie radzenie sobie ze stresem co znaczy.
Definicja Represja:
Co to jest patrz: wyparcie radzenie sobie ze stresem krzyżówka.
Definicja Rozszczepienie:
Co to jest systemów obronnych, opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w stosunku z istotnymi osobami. Sprawia to, ze niemożliwe staje się jednoczesne przeżywanie radzenie sobie ze stresem co to jest.
Definicja Rodzina:
Co to jest znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu to jest ekipa ludzi o bliskich więziach socjalnych i osobistych.Do głownych funkcji rodziny należą: * radzenie sobie ze stresem słownik.

Leczenie radzenie sobie ze stresem znaczenie w Definicje leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: