Słownik Regresja. Leczenie sposobów funkcjonowania psychicznego, uważana jest za jeden z systemów.
regresja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Regresja

Co to znaczy REGRESJA: Powrót do rozwojowo mnniej dojrzałych sposobów funkcjonowania psychicznego, uważana jest za jeden z systemów obronnych. Regresja pojawia się zazwyczaj w wypadku zaburzenia organizacji psychicznej właściwej dla danej etapy.
Regresja może być normalną reakcja na różne potrzeby wynikające z wewnętrznych albo zewnętrznych napięć, jest także zasadniczym elementem procesu psychoanalitycznego, umożliwiającym pacjentowi przepracowanie nie rozwiązanych konfliktów.
Regresji sprzyjać mogą takie niemiłe uczucia, jak lęk, poczucie winy, depresja, wstyd, frustracja, a również dolegliwość fizyczna, zmęczenie, i tak dalej Patologiczne przejawy regresji obserwuje się w między innymi nerwicach i psychozach.Moore B.E., Fine B.D. (1996).leksykon psychoanalizy (s. 268 - 270). Warszawa: Jacek Santorski & CO. SCHOLAR
Definicja Radzenie Sobie Ze Stresem:
Co to jest rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu regresja.
Definicja Rodzina:
Co to jest znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu to jest ekipa ludzi o bliskich więziach socjalnych i osobistych.Do głownych funkcji rodziny należą: * regresja.
Definicja Represja:
Co to jest patrz: wyparcie regresja.
Definicja Rozszczepienie:
Co to jest systemów obronnych, opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w stosunku z istotnymi osobami. Sprawia to, ze niemożliwe staje się jednoczesne przeżywanie regresja.

Leczenie Regresja znaczenie w Definicje leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: