Słownik Rozszczepienie. Leczenie opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych.
rozszczepienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rozszczepienie

Co to znaczy ROZSZCZEPIENIE: Jeden z wielu systemów obronnych, opierający na oddzieleniu od siebie negatywnych i pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w stosunku z istotnymi osobami. Sprawia to, ze niemożliwe staje się jednoczesne przeżywanie ambiwalentnych uczuć wobec nich. Zamiast tego występuje idealizowanie albo skrajne potępianie.
Przyg. Bogusław Włodawiec
Definicja Radzenie Sobie Ze Stresem:
Co to jest rozumienie procesu radzenia sobie ze stresem mozna scharakteryzować dzięki definicji Lazarusa i Folkman, wg której obejmuje on stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki, mające na celu rozszczepienie.
Definicja Rodzina:
Co to jest znaczeniu termin rodzina odnosi się do podstawowej jednostki pokrewieństwa. W szerszym znaczeniu to jest ekipa ludzi o bliskich więziach socjalnych i osobistych.Do głownych funkcji rodziny należą: * rozszczepienie.
Definicja Represja:
Co to jest patrz: wyparcie rozszczepienie.
Definicja Racjonalizacja:
Co to jest usprawiedliwianie w sposób racjonalny postaw i działań (czynów) uwarunkowanych czynnikami emocjonalnymi albo motywami, które jednostka pragnie ukryć albo z których nie zdaje sobie w pełni kwestie rozszczepienie.

Leczenie Rozszczepienie znaczenie w Definicje leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: