Słownik Samobójstwo. Leczenie 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić.
samobójstwo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Samobójstwo

Co to znaczy SAMOBÓJSTWO: W Polsce na każde 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety wybierają bardziej "estetyczne" typy zgonu (na przykład otrucie lekami, gazem), mężczyźni zaś bardziej gwałtowne, jak np. rzucenie się pod koła pojazdu, czy skok z wysokości.W sporym procencie samobójstwa są powiązane z zaburzeniami psychicznymi. Przeważnie popełniają samobójstwo osoby cierpiące na depresję, schizofrenię i alkoholizm.
Niekiedy społeczeństwo stwarza warunki i okoliczności sprzyjające popełnieniu samobójstwa. Odznacza się trzy przyczyny popełnienia samobójstwa: przeciwko społeczeństwu (samobójstwo egoistyczne), dla dobra społeczeństwa (samobójstwo altruistyczne) i samobójstwo dokonywane w momentach kryzysowych (tak zwany samobójstwo anomiczne).impulsy ryzyka popełnienia samobójstwa: * pora roku: wiosna i jesień;
* dni tygodnia: poniedziałek i wtorek;
* wiek ponad 45 r.ż.;
* płeć męska;
* rozwód albo owdowienie;
* osamotnienie;
* zła przypadek materialna;
* strata pracy;
* samobójstwo pośród osób bliskich;
* przewlekłe dolegliwości somatyczne;
* przewlekłe bóle;
* nieuleczalne dolegliwości;
* sygnały samobójstwa;
* złowieszczy spokój;
* depresja o ciężkim nasileniu, z poczuciem winy, niską samooceną, lękiem, bezsennością i myślami samobójczymi;
* nadużywanie alkoholu;
* schizofrenia w szczególności z omamami słuchowymi rozkazującymi;
* zaburzenia osobowości.
Zespół charakterystycznych zachowań dla osoby mającej popełnić samobójstwo zwany jest zespołem presuicydalnym.Człowiek chory na depresję i planujący samobójstwo może zdecydować się na zabicie bliskich. U chorego motywem może być chęć chronienia ich przed sytuacją bez wyjścia, nieszczęściem i cierpieniem, również przed prześladowaniem, aresztowaniem i innym zagrożeniem.Zamiary samobójcze, w szczególności u człowieka z czynnikami ryzyka samobójstwa, nie mogą być lekceważone. Otoczenie takiego człowieka powinno skłonić go do niezwłocznego skontaktowania się z psychiatrą albo psychologiem. Nie powinno się takiej osoby pozostawiać w samotności, należy zabezpieczyć dostęp do trucizn, leków i innych narzędzi samobójczych. Jeśli chory człowiek z zagrożeniem samobójstwem nie wyraża zgody na hospitalizację może być przyjęty na leczenie psychiatryczne bez zgody. Pozwala na to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 19.08.1994 r. Istotną rolę w zapobieganiu samobójstwom odgrywają również telefony zaufania.
Przyg. doktor psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny
Definicja Superego:
Co to jest S. Freuda ustalenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeśli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja samobójstwo.
Definicja Salutogeneza:
Co to jest salutogeniczne to schemat podejścia do zdrowia zaproponowany poprzez Aarona Antonovsky’ego. W odróżnieniu do istniejącego powszechnie modelu ptaogenicznego, koncepcja salutogenezy kładzie nacisk na samobójstwo.
Definicja Stacjonarna Terapia:
Co to jest Odmiennie hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów samobójstwo.
Definicja Stresor:
Co to jest strona:stres:202]. Wg teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być niemiłe - istotna intensywność żądania przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Z racji na siłę i zakres samobójstwo.

Leczenie Samobójstwo znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: