Słownik Psychoaktywne Substancje. Leczenie na mechanizmy umysłowe. Kierując się w mózgu, wymienia.
substancje psychoaktywne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychoaktywne Substancje

Co to znaczy SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: Substancja, która po przyjęciu wpływa na mechanizmy umysłowe. Kierując się w mózgu, wymienia nastrój,mechanizmy myślowe czy zachowanie. Zdefiniowano kilka grup substancji psychoaktywnych. Wg [strona:DSM-IV:2740] to są: [strona:alkohol:10590], fencyklidyna, [strona:heroina:10606] i inne [strona:opiaty:2112], [strona: kofeina:3177], [strona:konopie:10607], [strona:nikotyna:10608], [strona:substancje halucynogenne:10609], substancje stymulujące ([strona:kokaina:10610] i [strona:amfetaminy:825]), uspokajające i [strona:wziewne:2120]. Wszystkie mogą mieć znaczenie w zaburzeniach związanych z używaniem substancji. Teesson M., Degenhardt L., Hall W. (2005), [kursywa:Uzależnienia] (s.12). Gdańsk GWP [kursywa:słownik terminów. Alkohol i narkotyki] (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu substancje psychoaktywne.
Definicja Samopomoc:
Co to jest sobie. Może oznaczać zachęcanie jednostki do samorozwoju, podejmowania odpowiedzialności za siebie albo współpracę osób o podobnych problemach (ekipy samopomocy). Takimi ekipami samopomocowymi są substancje psychoaktywne.
Definicja Samobójstwo:
Co to jest 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety substancje psychoaktywne.
Definicja Systemowa Terapia Rodzin:
Co to jest do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii mechanizmów i komunikacji. Wg ogólnej teorii mechanizmów jakakolwiek zmiana w jakiejś części mechanizmu, wpływa na pozostałe jego części, a przedmioty substancje psychoaktywne.

Leczenie Psychoaktywne Substancje znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: