Słownik Superego. Leczenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane.
superego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Superego

Co to znaczy SUPEREGO: wprowadzone poprzez S. Freuda ustalenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeśli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a również sumieniu. Superego jest uwewnętrznieniem zakazów i nakazów o charakterze społecznym. Jeśli pomiędzy [strona:Ego:2741] i Superego powstają konflikty, to wówczas włącza się system tłumienia lub wypierania (w ujęciu Freuda), który skutkuje przesunięcie nie akceptowanych poprzez Superego treści do podświadomości, skąd właśnie mogą przechodzić do świadomości w formie zniekształconej (marzenia senne, czynności pomyłkowe), a również mogą stanowić podłoże [strona:nerwic:201]. Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 165). Warszawa: Wiedza Powszechna
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu superego.
Definicja Stres:
Co to jest stresem biologicznym wiążą się z działalnością fizjologa - Hansa Selye. Wg teorii Selye'ego, stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelakie stawiane mu żądania - a więc [strona:stresory:820 superego.
Definicja Samobójstwo:
Co to jest 100 000 ludzi około 15 popełnia samobójstwo. Kobiety częściej próbują go popełnić, mężczyźni zaś częściej go dokonują. Sposób popełnienia samobójstwa jest różna w zależności od płci. Kobiety superego.
Definicja Systemowa Terapia Rodzin:
Co to jest do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii mechanizmów i komunikacji. Wg ogólnej teorii mechanizmów jakakolwiek zmiana w jakiejś części mechanizmu, wpływa na pozostałe jego części, a przedmioty superego.

Leczenie Superego znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: