Słownik Superego. Leczenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane.
superego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Superego

Co to znaczy SUPEREGO: wprowadzone poprzez S. Freuda ustalenie dla instancji kontrolnej w strukturze osobowości, której podporządkowane jest Ego. Odpowiada to, jeśli nie uwzględniać teoretycznej podbudowy psychoanalitycznej, pojęciu Ja idealnego, a również sumieniu. Superego jest uwewnętrznieniem zakazów i nakazów o charakterze społecznym. Jeśli pomiędzy [strona:Ego:2741] i Superego powstają konflikty, to wówczas włącza się system tłumienia lub wypierania (w ujęciu Freuda), który skutkuje przesunięcie nie akceptowanych poprzez Superego treści do podświadomości, skąd właśnie mogą przechodzić do świadomości w formie zniekształconej (marzenia senne, czynności pomyłkowe), a również mogą stanowić podłoże [strona:nerwic:201]. Szewczuk W. (1985). Leksykon psychologiczny (s. 165). Warszawa: Wiedza Powszechna
Definicja Stacjonarna Terapia:
Co to jest Odmiennie hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów superego.
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu superego.
Definicja Stresor:
Co to jest strona:stres:202]. Wg teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być niemiłe - istotna intensywność żądania przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Z racji na siłę i zakres superego.
Definicja Schizofrenia:
Co to jest znaczy dosłownie rozpad umysłu albo serca. Zaburzenia schizofreniczne to ekipa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: * postępująca strata kontaktu ze światem superego.

Leczenie Superego znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: