Słownik Przesiewowy Test. Leczenie procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym albo.
przesiewowy test co to jest

Czy przydatne?

Definicja Przesiewowy Test

Co to znaczy TEST PRZESIEWOWY: odmiennie: skriningowy. Narzędzie albo procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym albo psychologicznym, których kluczowym celem jest wykrycie w określonej populacji możliwie dużej liczby osób dotkniętych obecnie jakimś problemem albo zagrożonych nim w przyszłości.
Testy przesiewowe regularnie nie są diagnostyczne w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednakże pozytywny ich rezultat znaczy zwykle przeprowadzenie jednego albo kilku bardziej miarodajnych testów — dla potwierdzenia albo odrzucenia diagnozy postawionej na pewien czas poprzez test przesiewowy.
Test o wysokiej czułości może identyfikować przewarzająca część przypadków będących obiektem zainteresowania. Np. czułość 90% znaczy, iż test identyfikuje pozytywnie 90 na 100 osób, o których wiadomo, iż rzeczywiście dotknięte są badaną przypadłością.
Specyficzność odnosi się z kolei do możliwości wykluczenia poprzez test wyników „fałszywie pozytywnych”. Oznacza to, iż im większa specyficzność, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że test da wynik pozytywny w razie osób nie cierpiących na badaną chorobę.
Przykłady takich testów dotyczących alkoholu to: Alkohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), Guilty Ele-opener test (CAGE).słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 84)(1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Tolerancja Krzyżowa:
Co to jest na substancję, z którą nie miało się przedtem do czynienia. Tolerancja taka rozwija się w rezultacie ostrego albo przewlekłego używania innej substancji. Ujawnia się, gdy farmakologicznie czynna test przesiewowy co znaczy.
Definicja THC: Czterohydrokannabinol:
Co to jest Kluczowa substancja psychoaktywna zawarta w konopiach indyjskich. Stanowi w najwyższym stopniu czynny składnik marihuany. patrz także: kanabinole test przesiewowy krzyżówka.
Definicja Trzeźwość:
Co to jest abstynencja od środków psychoaktywnych i alkoholu.Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w programie AA i odnosi się w nim również do osiągnięć jednostki w kontrolowaniu się i utrzymywaniu równowagi test przesiewowy co to jest.
Definicja Terapia Podtrzymująca:
Co to jest uzależnienia przez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W relacji do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa.Celem test przesiewowy słownik.

Leczenie Przesiewowy Test znaczenie w Definicje leczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: