Słownik Substancji Tolerancja. Leczenie substancję (na przykład lek, alkohol) — do osiągnięcia.
tolerancja substancji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Substancji Tolerancja

Co to znaczy TOLERANCJA SUBSTANCJI: pomniejszona wrażliwość na daną substancję (na przykład lek, alkohol) — do osiągnięcia efektów wywoływanych początkowo niewielkimi dawkami alkoholu albo innych środków farmakologicznych niezbędne staje się podnoszenie tych dawek.
Tolerancja może mieć charakter fizyczny, behawioralny albo psychiczny, a do jej stworzenia mogą się przyczyniać impulsy zarówno fizjologiczne, jak i psychospołeczne.
Odróżnia się rozmaite odmiany tolerancji: tolerancja ostra (rozwija się bardzo błyskawicznie, czasem do jej wyrobienia może wystarczyć jedna dawka), tolerancja przewlekła (rozwija się etapowo w konsekwencji regularnego podawania substancji). Tolerancja przewlekła może mieć postać tolerancji farmakodynamicznej (obniżenie reaktywności ośrodkowego układu nerwowego na działanie środka farmakologicznego) albo postać tolerancji farmakokinetycznej (nasilając metabolizm środka farmakologicznego, organizm może szybciej go eliminować).
Odwrotna tolerancja, zwana także sensytyzacją, znaczy stan, gdzie reakcja na działanie środka farmakologicznego nasila się pod wpływem wielokrotnego stosowania.
Tolerancja jest jednym z mierników diagnostycznych zespołu uzależnienia.Reber A. (2000). Leksykon psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Trauma:
Co to jest patrz: uraz psychiczny tolerancja substancji.
Definicja Tolerancja Krzyżowa:
Co to jest na substancję, z którą nie miało się przedtem do czynienia. Tolerancja taka rozwija się w rezultacie ostrego albo przewlekłego używania innej substancji. Ujawnia się, gdy farmakologicznie czynna tolerancja substancji.
Definicja Test Skriningowy:
Co to jest patrz: test przesiewowy tolerancja substancji.
Definicja Tremor:
Co to jest patrz: drgawki alkoholowe tolerancja substancji.

Leczenie Substancji Tolerancja znaczenie w Definicje leczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: