Słownik Kontroli Upośledzenie. Leczenie początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji.
upośledzenie kontroli co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kontroli Upośledzenie

Co to znaczy UPOŚLEDZENIE KONTROLI: obniżona umiejętność do kontrolowania początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych poprzez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z mierników zespołu uzależnienia.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 40) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Uraz Psychiczny:
Co to jest wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne upośledzenie kontroli.
Definicja Uzależnienie Behawioralne:
Co to jest patrz:zachowania nałogowe upośledzenie kontroli.
Definicja Uzależnienie:
Co to jest można zdiagnozować, gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia substancji; 2) trudności w kontrolowaniu upośledzenie kontroli.
Definicja Urojenia:
Co to jest myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze upośledzenie kontroli.

Leczenie Kontroli Upośledzenie znaczenie w Definicje leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: