Słownik Urojenia. Leczenie przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się.
urojenia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Urojenia

Co to znaczy UROJENIA: Zaburzenia treści myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze albo subkulturze recenzji, przesądów, uprzedzeń i zabobonów. Kluczowe rodzaje urojeń dotyczą cech samego chorego, jego roli socjalnej i relacji otoczenia do chorego. Mogą być symptomem między innymi schizofrenii, psychozy czy zaburzenia urojeniowegoSzewczuk W. red. (1985) Leksykon psychologiczny Warszawa, Wiedza PowszechnaReber A. (2000). Leksykon psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Uzależnienie:
Co to jest można zdiagnozować, gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia substancji; 2) trudności w kontrolowaniu urojenia.
Definicja Upośledzenie Kontroli:
Co to jest umiejętność do kontrolowania początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych poprzez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z mierników zespołu urojenia.
Definicja Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence):
Co to jest farmakologiczny użytkowany dla opisania umiejętności jednej substancji (albo jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji (albo klasy urojenia.
Definicja Uraz Psychiczny:
Co to jest wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne urojenia.

Leczenie Urojenia znaczenie w Definicje leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: