Słownik Uzależnienie. Leczenie gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej.
uzależnienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Uzależnienie

Co to znaczy UZALEŻNIENIE: Zespół uzależnienia można zdiagnozować, gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia substancji;
2) trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem substancji (rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania);
3) fizjologiczne symptomy stanu odstawienia, występujące, gdy picie zostało przerwane albo pomniejszone, przejawiające się specyficznym dla danej substancji zespołem abstynencyjnym i zażywaniem tej samej albo podobnej substancji w celu złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych;
4) stwierdzenie tolerancji (potrzeby zażywania zwiększonej dawki substancji w celu uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy użyciu mniejszych dawek);
5) rosnące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności albo zainteresowań na skutek zażywania danej substancji, powiększenie ilości czasu koniecznego do zdobycia albo zażywania substancji lub do usuwania skutków jej działania;
6) zażywanie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenia wątroby, stany depresyjne występujące po okresach intensywnego używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania poznawczego powiązane z substancjami - w takich sytuacjach potrzebne jest rozpoznanie, czy zażywajacy mógł być świadomy natury i zakresu tych szkód.Mellibruda J. (2000). Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Psychologia (red. J. Strelau). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Definicja Uraz Psychiczny:
Co to jest wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne uzależnienie co znaczy.
Definicja Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence):
Co to jest farmakologiczny użytkowany dla opisania umiejętności jednej substancji (albo jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji (albo klasy uzależnienie krzyżówka.
Definicja Upośledzenie Kontroli:
Co to jest umiejętność do kontrolowania początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych poprzez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z mierników zespołu uzależnienie co to jest.
Definicja Używanie Eksperymentalne:
Co to jest startowych incydentów używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla ustalenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób nieregularny, wręcz incydentalny.słownik uzależnienie słownik.

Leczenie Uzależnienie znaczenie w Definicje leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: