Słownik Uzależnienie. Leczenie gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej.
uzależnienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Uzależnienie

Co to znaczy UZALEŻNIENIE: Zespół uzależnienia można zdiagnozować, gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia substancji;
2) trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem substancji (rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania);
3) fizjologiczne symptomy stanu odstawienia, występujące, gdy picie zostało przerwane albo pomniejszone, przejawiające się specyficznym dla danej substancji zespołem abstynencyjnym i zażywaniem tej samej albo podobnej substancji w celu złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych;
4) stwierdzenie tolerancji (potrzeby zażywania zwiększonej dawki substancji w celu uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy użyciu mniejszych dawek);
5) rosnące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności albo zainteresowań na skutek zażywania danej substancji, powiększenie ilości czasu koniecznego do zdobycia albo zażywania substancji lub do usuwania skutków jej działania;
6) zażywanie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenia wątroby, stany depresyjne występujące po okresach intensywnego używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania poznawczego powiązane z substancjami - w takich sytuacjach potrzebne jest rozpoznanie, czy zażywajacy mógł być świadomy natury i zakresu tych szkód.Mellibruda J. (2000). Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Psychologia (red. J. Strelau). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Leczenie Uzależnienie znaczenie w Definicje leczenie U .