Słownik Uzależnienie. Leczenie gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej.
uzależnienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Uzależnienie

Co to znaczy UZALEŻNIENIE: Zespół uzależnienia można zdiagnozować, gdy pośrodku minionego roku wystąpiły przynajmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk:1) mocne marzenie albo poczucie przymusu zażycia substancji;
2) trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem substancji (rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania);
3) fizjologiczne symptomy stanu odstawienia, występujące, gdy picie zostało przerwane albo pomniejszone, przejawiające się specyficznym dla danej substancji zespołem abstynencyjnym i zażywaniem tej samej albo podobnej substancji w celu złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych;
4) stwierdzenie tolerancji (potrzeby zażywania zwiększonej dawki substancji w celu uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy użyciu mniejszych dawek);
5) rosnące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności albo zainteresowań na skutek zażywania danej substancji, powiększenie ilości czasu koniecznego do zdobycia albo zażywania substancji lub do usuwania skutków jej działania;
6) zażywanie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenia wątroby, stany depresyjne występujące po okresach intensywnego używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania poznawczego powiązane z substancjami - w takich sytuacjach potrzebne jest rozpoznanie, czy zażywajacy mógł być świadomy natury i zakresu tych szkód.Mellibruda J. (2000). Psychopatologia zjawisk socjalnych. W: Psychologia (red. J. Strelau). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Definicja Uraz Psychiczny:
Co to jest wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne uzależnienie.
Definicja Używanie Eksperymentalne:
Co to jest startowych incydentów używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla ustalenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób nieregularny, wręcz incydentalny.słownik uzależnienie.
Definicja Upośledzenie Kontroli:
Co to jest umiejętność do kontrolowania początku, ilości albo zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych poprzez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z mierników zespołu uzależnienie.
Definicja Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence):
Co to jest farmakologiczny użytkowany dla opisania umiejętności jednej substancji (albo jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji (albo klasy uzależnienie.

Leczenie Uzależnienie znaczenie w Definicje leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: