Słownik Eksperymentalne Używanie. Leczenie używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami.
eksperymentalne używanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Eksperymentalne Używanie

Co to znaczy UŻYWANIE EKSPERYMENTALNE: zwykle klika startowych incydentów używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla ustalenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób nieregularny, wręcz incydentalny.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (57) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Urojenia:
Co to jest myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze używanie eksperymentalne co znaczy.
Definicja Uzależnienie Behawioralne:
Co to jest patrz:zachowania nałogowe używanie eksperymentalne krzyżówka.
Definicja Uzależnienie Krzyżowe (Ang. Cross-Dependence):
Co to jest farmakologiczny użytkowany dla opisania umiejętności jednej substancji (albo jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji (albo klasy używanie eksperymentalne co to jest.
Definicja Uraz Psychiczny:
Co to jest wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, mocne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne używanie eksperymentalne słownik.

Leczenie Eksperymentalne Używanie znaczenie w Definicje leczenie U .

  • Dodano:
  • Autor: