Słownik AIDS i inne choroby co to jest. i bogate wiążą się dolegliwości zagrażające w specjalny.
aids inne choroby co to jest

Czy przydatne?

Definicja AIDS i inne choroby

Definicja AIDS I INNE CHOROBY: Z podziałem państw na biedne i bogate wiążą się dolegliwości zagrażające w specjalny sposób mieszkańcom państw rozwiniętych albo biednych. Gruźlica, czerwonka, cholera, malaria, polio to dolegliwości zakaźne, które w najwyższym stopniu dotykają mieszkańców państw słabo rozwiniętych, pomimo tego, iż profilaktyka w sytuacji tych chorób nie jest droga. W 2000 roku zmarło na te dolegliwości powyżej 10 mln. ludzi. Rządy państw najbiedniejszych, a tym samym w najwyższym stopniu zagrożonych, nie są w stanie przeznaczyć odpowiedniej sumy pieniędzy na profilaktykę medyczną. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) najpierw XXI wieku gruźlica pozostaje nadal problemem zdrowotnym o charakterze globalnym. Odnotowano, iż zabija ona na terytorium Azji i Pacyfiku ok.1000 osób na dzień. Skalę problemu występowania gruźlicy w świecie przedstawiają następujące dane: 1/3 ludności świata (ok. 2 mld.) jest zakażona prątkiem gruźlicy, corocznie choruje na nią ok. 7-8 mln. ludzi. Jak wskazuje raport WHO, w roku 2005 po raz pierwszy liczba zachorowań w skali świata spadła i być może to jest dobra prognoza dotycząca profilaktyki i walki z tą chorobą. Na obszar europejski, zdaniem WHO, przypada ok. 10% wszystkich zachorowań i to są w znacznej mierze zachorowania w Federacji Rosyjskiej i państwach byłego ZSRR. Gruźlica jest w okolicy AIDS kluczową powodem zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi. 95% wszystkich zachorowań na gruźlicę w świecie i 98% zgonów na skutek gruźlicy ma miejsce w ubogich państwach Trzeciego Świata, 80% wszystkich zachorowań przypada na 22 państwa – raczej afrykańskie i azjatyckie. Dolegliwości zagrażające państwom rozwiniętym to raczej nowotwory i dolegliwość wieńcowa. Jest jednak jeszcze jedna dolegliwość, która rozwinęła się w XX wieku – AIDS. Zagraża ona całemu globowi, jednak państwa rozwinięte i rozwijające się przez dobrze działający systemem zdrowia, kampanie informacyjne i edukacyjne próbują radzić sobie z tym problemem. W biednych państwach, szczególnie afrykańskich, które charakteryzuje inna mentalność,mieszkańcy nie zdają sobie kwestie z zagrożenia. Dane z kolei są przerażające. Wg raportu UNAIDS (raportu Sojuszy Agend narodów Zjednoczonych do sprawHIV i AIDS) szacuje się, iż do końca 2003 roku żyło na świecie 37,8 mln. osób zarażonych HIV, w tym 17 mln. kobiet i 2,1 mln. dzieci poniżej 15 roku życia. W 2003 roku 8 tys. osób na dzień umierało na AIDS. Nadal w najwyższym stopniu zagrożone obszary świata to Afryka: mieszka tam 25 mln. zarażonych wirusem HIV. Są państwa, gdzie 70% łóżek szpitalnych zajmowanych jest poprzez chorych na AIDS. Rodzące się dzieci już są zarażone, a ich matki umierają. W nie wszystkich regionach Afryki co czwarta ciężarna kobieta jest nosicielką wirusa HIV. W 2000 roku pięć koncernów farmaceutycznych pod auspicjami ONZ podpisało porozumienie umożliwiające obniżenie cen lekarstw na AIDS w państwach Trzeciego Świata. Jednak należy pamiętać, iż żyją tam ludzie, których nie stać na zakupienie odpowiednich leków, nawet po min. cenach. Różne organizacje prowadzą w regionach w najwyższym stopniu zagrożonych akcje, w ramach których najbiedniejsi dostają leki za darmo. Raporty i analizy pokazują, iż epidemia rozprzestrzenia się także w państwach byłego Związku Radzieckiego. W 2000 roku WHO wezwała przywódców politycznych do działań mających na celu powstrzymanie epidemii AIDS. Wg danych WHO w Europie Wschodniej jest ok. 700 tys. nosicieli wirusa HIV, nie mniej jednak rok przedtem było ich 420 tys. Najwięcej nosicieli jest w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Mołdawii i w Kazachstanie. W 2005 roku w Polsce rozpoznano 758 przypadków nowych zakażeń HIV.W sumie do końca 2005 roku rozpoznano zakażenie HIV u ok. 10 tys. osób, jednak dane szacunkowe mówią o 20-30 tys. Spośród zarażonych AIDS do 2005 roku zachorowało1845, a 835 osób zmarło
Definicja Anarchizm:
Co to jest doktryna polityczna kształtował się od czasów starożytności,aby ostateczny kształt przybrać w połowie XIX wieku. Wtedy doktrynę tę ostatecznie ukształtowali jej główni teoretycy: Pierre J. Proudhon aids i inne choroby co znaczy.
Definicja Amnesty International:
Co to jest International to światowy ruch na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Aktualnie organizacja liczy ok. mln członków i sympatyków. Zarejestrowano powyżej 4000 grup działających w 89 aids i inne choroby krzyżówka.

Czym jest AIDS i inne choroby znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: